สรุปการจัดการความรู้เรื่อง การเขียนแผนการสอนที่มีประสิทธิภาพ (ครั้งที่ 2)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

จากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการเขียนแผนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม ๑๖๐๑ ชั้น ๖ อาคารเรียน ๑ ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. มีอาจารย์นำเสนอ ๔ ท่านได้แก่

    อ. อังคณา เรือนก้อน จากภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

    อ. นิรัชรา แก้วเผือก จากภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

    อ. จุฑามาศ รัตนอัมภา  จากภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

    อ. รณภพ อิ้มทับ จากภาควิชาการศึกษาทั่วไป

  ผลการประชุมการจัดการความรู้ ได้ข้อสรุปดังนี้

เทคนิควิธีการปฏิบัติที่ดีในการเขียนแผนที่มีคุณภาพเพิ่มเติมจากการประชุมครั้งที่ ๑

๑.      ในแผนการสอนควรเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมและเขียนผลการเรียนรู้ตามมคอ.

๒.      เขียนผลการเรียนรู้เป็นรายวิชา ไม่เขียนเป็นรายบท

๓.      เนื้อหาในแผนการสอนไม่ละเอียดมาก

๔.      การเขียนกิจกรรมการสอน แยกกิจกรรมครูและกิจกรรมผู้เรียน

๕.      การจัดการเรียนการสอนมี ๒ ชนิด คือ สิ่งที่นักศึกษาต้องรู้ กับสิ่งที่นักศึกษาควรรู้ โดยสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้ ครูจะต้องสอนในห้องเรียน ส่วนสิ่งที่นักศึกษาควรรู้ คือนักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง อาจารย์ที่ออกแบบการจัดการเรียนการสอน ต้องแยกให้ได้ว่าเนื้อหาใดเป็นสิ่งที่ต้องรู้หรือควรรู้

๖.      การเขียนการประเมินผล จะแยกเป็นวิธีการประเมิน และเกณฑ์การประเมินผล

๗.      ควรมีการประเมินผลการเรียนรู้ตาม LO เพื่อนำไปพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนครั้งต่อไป

ข้อสรุปของที่ประชุมในการหาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการเขียนแผนการสอน

๑.      แผนการสอนเขียนเป็นรายครั้ง ไม่ใช่รายบท

๒.      เขียนแผนการสอนตามหลัก 5W2H และประเมินผลตามหลัก Bloom Taxonomy

๓.      ในแต่ละวิชาจะต้องตอบ LO ครบทุกข้อที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

๔.      ขอบเขตเนื้อหาการสอน ให้เขียนเป็นสาระสังเขป ไม่ใช่เขียนเพียงหัวข้อที่สอน

ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับรูปแบบการเขียนแผนการสอน ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราชโดยฝ่ายวิชาการจะนำมาเผยแพร่ต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM ชุมชนสระแก้วความเห็น (20)

สิรีวัฒน์
IP: xxx.19.22.219
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่กรุณามานำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันค่ะ

พงษ์พิชิต
IP: xxx.230.137.115
เขียนเมื่อ 

ดีมากครับ ได้รับความรู้เพิ่มเติมครับ

Suphawan
IP: xxx.19.22.219
เขียนเมื่อ 

เป็นการแลกเปลี่ยนที่ดีมากค่ะ

Anchalee
IP: xxx.19.22.219
เขียนเมื่อ 

มีประโยชน์มากเลยคะ

ได้เรียนรู้การนำรูปแบบการเรียนใหม่ๆมาปรับใช้ครับ

ศิริรัชส์ อินสุข
IP: xxx.53.130.205
เขียนเมื่อ 

การนำองค์ความรู้ของครูจากการบริการวิชาการมาใช้..โดยสอนให้นักศึกษาควรปรากฎหลักฐานในส่วนใดของแผนการสอนคะ และ การนำผลการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอน อีกคะ ใครรู้ช่วยตอบหน่อยได้ไหมคะ

มีตัวอย่างการเขียนแผนการสอน...ที่ดี good pactice ดูสักวิชาไหมคะ ถ้ามีจะตอบได้หมดเลยคะ ช่วยหาให้ด้วยนะคะรออยู่คะ

ดีคะ..ว่าแต่มีตัวอย่างไหมคะ.รออยู่

จิตติพร พืชผล
IP: xxx.5.92.43
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ อ่านแล้วน่าสนใจมากๆคะ ทำให้รู้ว่าแผนการสอนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณครูซึ่งจะช่วยการสอนเป็นไปอย่างราบรื่นดีมากค่ะ

piyanate wiriyapramote
IP: xxx.53.150.38
เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมากค่ะ อยากจะถามเรื่องเนื้อหาที่ต้องรู้ กับควรรู้ จะเขียนในแผนการสอนอย่างไรค่ะ

วิลาวัณย์ สายสุวรรณ
IP: xxx.55.217.31
เขียนเมื่อ 

ดีมากเลยค่ะ น่าสนใจ เหมาะกับการนำไปใช้ในการเขียนแผนการสอน

Kanchanas
IP: xxx.98.231.4
เขียนเมื่อ 

การเขียนขอบเขตเนื้อหา ควรเขียนสาระสำคัญครบถ้วนคำสำคัญ ตามลำดับวัตถุประสงค์ในลักษณะให้ความรู้ไม่ใช่สาระเชิงวิพากษ์. .....

ขอชื่นชมทีมงานค่ะ

ddd
IP: xxx.19.22.219
เขียนเมื่อ 

ddd

Juntima krutdilakanunt
IP: xxx.84.52.172
เขียนเมื่อ 

จัดเป็นLO KM ที่ดีมากค่ะ

ดร.วรรณภา ประทุมโทน
IP: xxx.19.22.219
เขียนเมื่อ 

บรรยากาศเป็นกันเองดี

นิดา สิงห์ลอ
IP: xxx.19.22.219
เขียนเมื่อ 

สู้ ๆ กันนะคร่า

อภิเชษฐ์
IP: xxx.19.22.219
เขียนเมื่อ 

สรุปดีมากครับ

benchamaphorn
IP: xxx.19.22.219
เขียนเมื่อ 

นอกจากจะได้แนวทางการเขียนแผนการสอนที่ดีแล้ว ยังได้วิธีการเรียนการสอนที่น่าสนใจด้วยค่ะ เยี่ยมจริงๆค่ะ

รุ่งทิวา
IP: xxx.19.22.219
เขียนเมื่อ 

ชื่นชมทุกท่านที่ร่วมเสนอผลงาน เป็นแบบอย่างที่ดีคะ

กรวิกา
IP: xxx.158.165.144
เขียนเมื่อ 

ดีมากคะในการเขียนแผนการสอน เข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริง ไม่ควรปรับ Format ในการเขียนบ่อยคะ เพราะผู้ทำล้าในการทำคะ