ในการทำบล็อกเริ่มจากเข้าเว็บ www.gotoknow.org แล้วทำตามขั้นตอนจนเสร็จแล้วอาจารย์ให้ไปหาชื่อบล็อกของเพื่อนในห้องเรียน ซึ่งมีรายชื่อบล็อกของเพื่อนดังต่อไปนี้

1. http://gotoknow.org/blog/pr-sasithorn2 ( พี่ติ๊ก ) 

2. http://gotoknow.org/blog/pr-tanormsee

3. http://gotoknow.org/blog/krumuang

4. http://gotoknow.org/blog/chanika

5. http://gotoknow.org/blog/khwanjai

6. http://gotoknow.org/blog/kpsuparat

7. http://gotoknow.org/blog/fasai89

8. http://gotoknow.org/blog/wutQ