สวัสดีวันศุกร์คะ

วันนี้มีสมาชิกเรียนบล็อกร่วมกัน ได้ขอ Web Blogw ไว้ คือ

 

http://gotoknow.org/blog/jindaporn  จินดาภรณ์

http://gotoknow.org/blog/jindanil       น้องเขียว

http://gotoknow.org/blog/fasai89      น้องแมะ

http://gotoknow.org/blog/pr-sasithorn2  น้องติ๊ก