วันนี้เรียนเรื่องบล็อกซึ่งเป็นภาษาไทยคือwww.gotoknow.org

เรียนที่ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ซึ่งคอมพิวเตอร์ที่ใช้เป็นรุ่นเก่า ก็เลยโหลดช้าสักหน่อย  เรียนสนุกเหมือนทุกวันเพราะอาจารย์ประกอบสอนสนุก ไม่น่าเบื่อเลย และมีการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน

      แนะนำบล็อกของสมาชิกการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

มีดังนี้

http://gotoknow.org/blog/km4u      (ดร.ประกอบ  ใจมั่น)

http://gotoknow.org/blog/khwanjai   (ขวัญใจ)

 http://gotoknow.org/blog/krumang    (อ.วรรณา)

http://gotoknow.org/blog/chanika   (ฌาณิกา)

http://gotoknow.org/blog/sasithorn2  (ศศิธร)