แด่ คุณครูที่ผมรัก

พระคุณครู ที่ยิ่งใหญ่

 

คุณครู ศรีมูล สมบุตร (ครูสอนวิชาสังคมและวัฒธรรมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31)

 

 

คุณครู ศรีมูล สมบูตร เป็นคุณครูที่สอนผมตอนที่ผมเรียนอยู่ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 คุณครูเป็นครูที่่มีจิตใจที่งดงาม เป็นครูที่สอนเรื่องที่เกี่ยวกับศรีลธรรมที่งดงามทุกอย่าง ไม่เคยทะเลาะกับใคร เอาหลักธรรมของศาสนาเข้ามาปกคลุมในจิตใจ เป็นคุณครูที่เรียบร้อย แต่งกายก็สุภาพเรียบร้อย การพูดจาที่สุภาพ เป็นมิตรกับผู้คนทุกคนนักเรียนเคารพและรักคุณครูคนนี้เสมอ เวลาครูเขาออกมาพูดหน้าเสาธง คุณครูก็จะพูดออกมาด้วยกลอน โดนใจให้กับนักเรียนและคุณครูท่านอื่นเสมอ ในชีวิตนี้ผมบอกได้เลยว่าผมไม่เคยเจอคนอย่างคุณครูเลยครับ เป็นคุณครูที่ใจดี แม้กระทั่งถ้าจำเป็นจริง คุณครูเขาก็จะให้ยืมเงินได้ ผมรักและเคารพคุณครูมากเลยนะครับ ความดีงามของคุณครูความรู้และความรักที่มอบให้กับลูกศิษย์คนนี้ ลูกศิษย์คนนี้จะนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับ และจะเอาแบบอย่างที่คุณครูเป็นนั้นมาใช้กับตัวลูกศิษย์คนนี้ให้ได้ครับ ผมรักคุณครู ครับ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปิดใจไปกับ...นายสมพงษ์ ตระการศุภกรความเห็น (0)