ที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผมได้ทำระบบ Virus/Spam Monitoring บนระบบ E-Mail ด้วย MRTG ไว้ให้ Admin แต่ละคณะได้ทราบสถานะการณ์ของตนเองครับ เข้ามาดูได้ที่

http://mail.psu.ac.th/mrtg/report

ในระบบนี้ จะรายงานถึง IP ที่ติด Virus/Spam, ชื่อ Virus และ log ของมันด้วย

ได้ผลดีครับ เพราะแต่ละคณะเขาจะเห็นสถิติของตนเอง แล้วรู้สึกว่า เขาจะเปรียบเทียบกันเองด้วย ของใครที่มี Virus/Spam ออกมามาก ก็จะพยายามกำจัดครับ (อายเพื่อนว่างั้น)