วันนี้ Virus ระบาดในห้องปฏิบัติการแต่เช้าเลย ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็น
Worm.Mytob.T-2
กระจายตัวทาง E-Mail

จากการตรวจสอบใน Internet พบว่าเป็นปัญหาของ  Windows 95/98/Me and Windows NT/2000/XP/2003

ก็ Download Removal Tools จาก Sophos ที่
http://www.sophos.com/support/disinfection/mytob.html

เสร็จแล้วก็ update patch จาก Microsoft Security Bulletin MS04-011
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms04-011.mspx

ปัญหาเกิดจาก การสลับ partition จากเดิมเป็น XP SP2 เรียบร้อยแล้ว แต่มีการขอให้ห้องเพิ่มการอบรม ก็เลย Clone อีก image นึง ซึ่งไม่ได้ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เป็น SP2 ไม๊ เลยระบาดหนัก

ตอนนี้เลยให้หยุดใช้ห้อง แล้ว clone image ของ hard disk ที่ดีแล้ว น่าจะหายครับ

จบข่าว...