ภาพ : สัมมนาเครือข่ายผู้นำนักศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครัั้งที่4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

โครงการสัมมนาเครือข่ายผู้นำนักศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครัั้งที่4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

วันที่ 11-12 มกราคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมสุขวิช รังสิตพล ชั้น3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาการเอนกประสงค์ บุญชง วิสมหมาย ศรีพฤทธาลัย ราชภัฏสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

ผศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ให้เกียรติพิธีเปิดโครงการสัมมนา
 
ผศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร เปิดโครงการสัมมนา
 
ถ่ายภาพร่วมกันทั้ง 14 สถาบัน
 
การแสดงต้อนรับ
 
การแสดงต้อนรับ
 
นักศึกษาเข้าร่วม ลปรร.

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แจ๊ค : บันทึกจากงานประจำความเห็น (0)