วันนี้เข้าเรียนวิชาสถิติสำหรับงานวิจัยด้านสิ่งมีชีวิต ทำให้นึกย้อนไปถึงการทำงานเรื่องบัวของอาจารย์สุรางค์ ที่ทำงานในเรื่องของบัวซึ่งจัดเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นพืช

ในการทดลองเพื่อความน่าเชื่อถือจำเป็นต้องใช้สถิติในการจัดการกับข้อมูลทั้งหลายเหล่านั้น

สถิติ เป็นตัวเลขที่ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาตร์ทั้งการวางแผน การจัดเก็นข้อมูล การคำนวน และการวิเคราะห์ข้อมูล โดยความน่าเชื่อถือนั้นอยู่ตรงนัยสำคัญของตัวเลข

คำถามที่อาจารย์ถามเมื่อเข้าห้องคือ เรียนสถิติไปเพื่อออะไร ใช้เพื่อให้เกิดการยอมรับจากทั่วโลกนั่นเอง ในเรื่องของการทดลอง

อืมวันนี้มรคำถามจากอาจารย์ว่า "ถ้าเราจะหาค่าความสูงของต้นสักทั้งหมาวิทยาลัยทำได้ไหม" เราก็บอกว่าได้ได้แต่ต้องใช้เวลามาก อาจารย์ไม่ได้ยินคำตอบของเรามั้ง เลยบอกว่าไม่ได้ เป็นไปได้ยาก แล้วอย่างไร ไม่เป็นไรก็เก็บคำตอบไว้