มิ่งมิตร...

                      พี่จ่อจิตจ่อใจด้วยใหลหลง

                      พี่คงมั่นใจสมัครรักอนงค์

                      พี่พะวงนุชนาฏไม่คราดครา

                            จอมขวัญ...

                      ทุกคืนวันพี่หลงจำนงค์หา

                      ทุกเช้าสายบ่ายค่ำร่ำเวลา

                      ทุกคืนคราจ่อจิตเป็นนิจเอย