• วันนี้อ่านบันทึกของท่าน ศ.นพ. สมบูรณ์ เทียนทอง
    ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง คณะแพทยศาสตร์ มข. ก็มี R2R
  • มีข้อความที่น่าสนใจมากหลายตอน โดยเฉพาะเรื่องของการนำเอา KPI ต่าง ๆ มาใช้ในการประเมินผลงานวิจัย จนทำให้การวิจัยเน้นที่การตีพิมพ์ การอ้างอิงจากผู้อื่น โดยไม่สนใจเรื่องการนำมาใช้ประโยชน์ในหน่วยงานของตนเองมากนัก
    จนเมื่อปี พ.ศ. 2548 จึงเริ่มหันมาสนใจเรื่องนี้มากขึ้น และ กลายมาเป็น R2R ของ คณะแพทย์ศาสตร์ มข. ในปัจจุบัน
  • คิดว่างานวิจัยของ มมส. ก็คงจะมีในลักษณะของ R2R อยู่บ้าง แต่อาจจะยังไม่มีการเน้น   ใครทราบแจ้งด้วยครับ
  • ถึงเวลาที่ มมส. จะเริ่มเน้น การวิจัยแบบ R2R เพราะเป็นการทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหน่วยงานของตนเอง ไม่ได้ทำงานวิจัยเพื่อหวังว่าจะให้คนอื่นนำไปใช้ ได้หรือยัง ?