วิจารณ์การเขียนถึง "แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" (๔)


ลองพิจารณาการเขียนแบบคัดกรองในส่วนของการแบ่งหัวข้อตามเกณฑ์ก้าวหน้า คือ ตามเกณฑ์ด้านอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้..

๕. ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ /แหล่งเรียนรู้/สิ่งแวดล้อม

โรงเรียนได้มีการพัฒนาสถานศึกษา อาคารสถานที่  แหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดให้มีแหล่งเรียนรู้/ฐานการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้  ...
(ผมขอยกมาเป็นตัวอย่างเพียงฐานฯ เดียวนะครับ)
 
๑. ฐานการเรียนรู้น้ำดื่มxxxxxx
๑.๑ วัตถุประสงค์/ที่มาของฐานการเรียนรู้
       ๑) เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ระบบสหกรณ์ทั้งหลักการและวิธีการ

       ๒) เพื่อให้นักเรียนมีความร่วมมือกันส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้ามากกว่าเดิม

       ๓) เพื่อส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกสหกรณ์
       ๔) เพื่อให้นักเรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

๑.๒ วิธีการ/กระบวนการในการใช้ฐานการเรียนรู้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ (การเสริมสร้างอุปนิสัยพอเพียง)

      ๑) สมัครเป็นสมาชิกของสหกรณ์ในโรงเรียน
      ๒) ประชุมสมาชิกเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ มาดำเนินการ
      ๓) ทำการจัดจำหน่ายสินค้าให้สมาชิกสหกรณ์และบุคคลทั่วไป

      ๔) ประชาสัมพันธ์สินค้าน้ำดื่มxxxxโดยการนำไปช่วยงานต่างๆ เช่น งานมหกรรมวิชาการ งานบุญ งานฌาปนกิจศพ เป็นต้น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

      ๕) จัดทำบัญชีรายรับและรายจ่าย

      ๖) ประชุมสมาชิกภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและประชุมใหญ่เมื่อสิ้นปีการศึกษา

      ๗) สรุปรายงานผลและให้ปันผลแก่สมาชิกหลังจากสิ้นปีการศึกษา
๑.๓ ผลสำเร็จที่เกิดจากการใช้ฐานการเรียนรู้ดังกล่าว
      ๑) นักเรียนเป็นสมาชิกสหกรณ์และได้รับเงินปันผลหลังจากสิ้นปีการศึกษา

      ๒) นักเรียนให้ความร่วมมือในการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้าด้วยการใช้บริการของสหกรณ์
      ๓) นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการของการรวมกลุ่มสหกรณ์ รู้จักขั้นตอนการผลิตน้ำดื่ม รู้ระบบบัญชีสามารถดำเนินงานจนมีผลกำไรและจ่ายเป็นปันผลให้แก่สมาชิกสหกรณ์ได้ และนำความรู้/หลักการ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

      ๔) นักเรียนมีรายได้เสริมจากการเก็บขวดเปล่าขายและประดิษฐ์เป็นของใช้
      ๕) นักเรียนเกิดคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ ความสามัคคีและความอดทน
 
คำวิจารณ์
  • เห็นชัดว่าฐานฯ คืออะไร วิธีการใช้ฐานฯ มีขั้นตอนอย่างไร และเห็นเป้าหมายของฐานการเรียนรู้...แต่
  • สิ่งที่ไม่เห็นคือ วิธีการสอดแทรกอุปนิสัย "พอเพียง" ไม่เห็นอุปนิสัยพอเพียงนั้น จะเกิดขึ้นตอนไหน..
  •  ไม่เห็นผลลัพธ์เชิงพฤติกรรม ผลสำเร็จส่วนใหญ่เป็นผลผลิตและกระบวนการที่เด็กได้มีส่วนร่วม
  • ไม่เห็นภาพรวมละความเชื่อมโยงต่างๆ ตามที่ได้เสนอไว้ในบันทึกที่ผ่านมา  
  • ผมคิดว่าการเขียนเชิงรายงานหรือแนวปฏิบัติแบบคู่มือเช่นนี้ ยากที่จะทำให้เห็นภาพและเกิดความรู้สึกถึงคุณภาพ (ตามที่เขียนเสนอในบันทึกที่แล้ว)... จึงแนะนำให้เขียนเป็นเรื่องเล่าจะดีกว่า


อย่าลืมว่าเป็นเพียงความเห็นนะครับ.....

๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๖
อ.ต๋อย

หมายเลขบันทึก: 557677เขียนเมื่อ 29 ธันวาคม 2013 23:57 น. ()แก้ไขเมื่อ 29 ธันวาคม 2013 23:57 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี