เป็นประธานผ้าป่า สร้างโบสถ์ใหม่ที่วัดโพนสว่าง อ.เชียงคาน จ.เลย ชุด 2 (279 รูป)

เป็นประธานผ้าป่า สร้างโบสถ์ใหม่ที่วัดโพนสว่าง อ.เชียงคาน จ.เลย ชุด 2 (279 รูป)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงความเห็น (0)