บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) เป็นประธานผ้าป่า สร้างโบสถ์ใหม่ที่วัดโพนสว่าง อ.เชียงคาน จ.เลย ชุด 2 (279 รูป)