ชูชาติไทย

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ยี่สิบเก้า  ธันวา  ห้าหกนี้

ใกล้สิ้นปี  มีเรื่องเก่า  เล่าความหลัง

หนึ่งปีผ่าน  พร้อมอายุ   อนิจจัง

เห็นพลัง  มหาชน  คนเผ่าไทย

 

ต่างแสดง  อารมณ์  ผสมคิด

ต่างดวงจิต ต่างกล่าวหา  มาขานไข

ต่างทิศทาง  ต่างแนวคิด  ต่างจิตใจ

ก็แล้วใคร  เห็นถูกต้อง  มองทางดี

 

แสนสงสาร  ประเทศไทย  ของเราเถิด

แผ่นดินเกิด  ประเสริฐธรรม  นำสุขขี

ใครไล่ฆ่า  เลิกเถิดนะ ผลกรรมมี 

สร้างความดี  ชูชาติไทย  ของเรา..เอย.

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัฒนธรรมท้องถิ่นความเห็น (0)