มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนโยบายในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม โดยได้จัดสรรงบประมาณให้กับคณะ และหน่วยงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ สู่ชุมชนและสังคม ทั้งในเขตจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง ในรูปแบบที่หลากหลายตลอดมา

แต่การบริการวิชาการอีกรูปแบบหนึ่งที่ยังไม่ได้จัดทำมากนัก คือ โครงการ/กิจกรรม ที่จัดเพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ทำงานอย่างมีความสุข เนื่องจากกิจกรรม/โครงการส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปในทางพัฒนาบุคลากรในด้านการทำงานมากกว่าการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทำงานอย่างมีความสุข และพัฒนาคุณภาพชีวิต

และเนื่องจากในช่วงระหว่างเดือนตุลาคมนี้ เป็นช่วงที่บุตรของบุคลากร อยู่ในช่วงระหว่างการปิดภาคเรียน บุคลากรหลายท่านไม่มีผู้ดูแลบุตรให้จึงต้องทำให้นำบุตรมาที่ทำงาน บางครั้งอาจทำให้เกิดการไม่สะดวกทั้งต่อเด็กที่กำลังอยู่ในวัยแห่งการเรียนรู้ และไม่สะดวกต่อการทำงานของบุคลากร

ศูนย์บริการวิชาการจึงได้จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะศิลปะเด็ก เพื่อให้ให้บุตรหลานของบุคลากรได้เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะในช่วงปิดภาคเรียน ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะแล้วยังช่วยสนับสนุนการสร้างจินตการของเด็กอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยดูแลบุตรให้กับบุคลากรในระหว่างการทำงานอีกด้วย ในวันที่ 25 ตุลาคม เป็นวันแรกของกิจกรรม (จัด 3 วัน) เด็กๆ จำนวน 30 คน สนุกสนานและมีความสุขกับกิจกรรมวาดรูป ร้องเพลง ซึ่งมีพี่ๆนักศึกษาจำนวน 6 คน มาเป็นผู้ช่วยวิทยากร อาจารย์ เขม เคนโคก อาจารย์ด้านศิลปะ ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อาจารย์ได้รับรางวัลด้านศิลปะหลายหลายรางวัล การันตี ความสามารถ)

หลังจากการทีได้จัดโครงการ กิจกรรม สำหรับผู้ใหญ่ หรือนักศึกษามาหลากหลายโครงการแล้ว การจัดกิจกรรมให้เด็กๆ (อายุ 5-10 ขวบ) ก็เป็นอะไรที่สนุก มีความสุข ไปอีกแบบจริงๆ ค่ะ มีรูปน่ารักๆของเด็กๆ และบรรยากาศ แต่ไม่สามารถนำขึ้น blog ขอให้เข้าไปดูที่ ไฟล์อัลบั้มแทนนะค่ะ

นอกจากเด็กๆจะสนุกสนานแล้ว เราผู้เป็นคนดูแลก็เพลิดเพลินไปกับเด็กๆด้วย ผู้ปกครองบางท่านดูลูกหลานเพลินพอดูนาฬิกา แล้วรีบวิ่งเลยก็มีค่ะ ว่า ลืมไปทำงาน....

กิจกรรมในวันนี้ คือ ให้จับคู่วาดรูป ไม่น่าเชื่อนะค่ะ เด็กๆ เก่งมากค่ะ อาจารย์วิทยากรยังกล่าวว่ารูปเหล่านี้สามารถนำไปทำการ์ด หรือทำเสื้อได้ น่าสนใจนะค่ะ

รูปที่สองคือ วาดใบไม้ โดยอาจารย์ได้สอนแบบเล่าๆ ไม่น่าเชื่อเด็กเข้าใจค่ะ สามารถวาดใบไม้ชนิดที่มีจุดเด่นในภาพ มีองค์ประกอบที่เป็นใบไม้อื่นๆ บางคนใส่แมลงลงไปด้วย พร้อมระบายสีได้อย่างสวยงาม ดูแล้วเพลินไปกับศิลปะที่เด็กๆ สร้างสรรค์มากๆค่ะ

ผู้ปกครองหลายท่านมีข้อเสนอแนะว่า ทำไมจัดแค่ 3 วัน อยากให้จัดซัก 2 สัปดาห์ อันนี้คงต้องขอความกรุณาจากผู้บริหารพิจารณางบประมาณสนับสนุนค่ะ....ผู้ปกครองหลายท่านกล่าวว่า ควรจัดบ่อยและยินดีช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนของบุตรหลานค่ะ

สรุปว่า มีความสุขกับศิลปะเด็กมากๆ....