โครงสร้างและกลไกทางสังคมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

มัทนา
Active aging is “the process of optimizing opportunities for health, participation and security in order to enhance quality of life as people age" - WHO (2002)

บันทึกนี้ต่อยอดมาจากบันทึกชื่อ  นานาทัศนะ จากเวทีเพื่อผู้สูงวัย ของ คุณหมอนนทลี นะคะ

นโยบายการพัฒนาระบบสนับสนุน (comprehensive system of support ) เพื่อผู้สูงอายุของแคนาดา นั้นครอบคลุม 6 หน่วยงาน คือ

  1. การศึกษา (Education)
  2. ที่อยู่อาศัย (Housing)
  3. ระบบขนส่ง (Transporation)
  4. แรงงานและสังคม (Work and Social Sec.)
  5. นิติและสังคม (Social and Legal)
  6. สาธารณสุข (Health)
แผนงานแต่ละหน่วยงานก็จะถูกย่อยไปอีกตามกลุ่มของผู้สูงอายุ 3 ประเภท คือ
  1. ผู้สูงอายุที่ดูแลตนเองได้ ไม่มี disabilities (ทั้งทางกายภาพ และ ความคิดความจำ)
  2. ผู้สูงอายุที่มี disabilities แต่ยังพอดูแลตัวเองได้บ้าง
  3. ผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลตลอด 24 ชม. ไม่ว่าจะอยู่บ้าน โรงพยาบาล หรือ บ้านพักคนชรา (dependent seniors and seniors near the end of life)
ผู้สูงอายุแต่ละกลุ่มก็ต้องการ โครงการและบริการ ที่ต่างกัน (อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ ตอนแรกว่าจะพิมพ์แต่มันเยอะเหลือเกิน ขอโทษไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ)

แต่ หลักการ หลักที่สำคัญๆคือ

1.  ให้ความปลอดภัยและมั่นคง ให้การสนับสนุนทางสังคม (Safety, Security, and Social support )
2.  ให้ความยุติธรรม เป็นธรรม และ ส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคี  (Justice, Fairness and Solidarity)
3.  ให้เกียรติี (Dignity)
4.  ให้อิสรภาพ  (Independence)
5.   ส่งเสริมการมีส่วนร่วม (Participation)

โดยคำว่าคุณภาพชีวิตนั้นได้ถูกนิยามให้ขึ้นกับบริบททางสังคมและวัฒธรรมและความเชื่อความต้องการของแต่ละบุคคลว่า

 “an individual's perception of his or her position in life in the context of the culture and value system where they live, and in relation to their goals, expectations, standards and concerns. It is a broad ranging concept, incorporating in a complex way a person's physical health, psychological state, level of independence, social relationships, personal beliefs and relationship to salient features in the environment "- WHO (1998)

อ่านรายงานเต็มๆได้ที่  A Guide for the Development of a Comprehensive System of Support to Promote Active Aging ค่ะ 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประสบการณ์ Philosophiæ Doctor

คำสำคัญ (Tags)#นโยบาย#โครงการ#ผู้สูงอายุ#คุณภาพชีวิต#บริการ#แคนาดา

หมายเลขบันทึก: 55731, เขียน: 25 Oct 2006 @ 17:29 (), แก้ไข: 09 Jun 2012 @ 14:32 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ขอบคุณค่ะ จะติดตามเพื่อเรียนรู้ต่อไปค่ะ