ทบทวนงานประจำ 3. : 16 - 20 ต.ค. 49

บอย สหเวช

16-18 ตุลาคม 2549

      เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท จ.ชลบุรี การประชุมในครั้งนี้ แตกต่างจากที่ผมเคยไปประชุมมา มีการแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็นกันในการจัดทำแผน ผมอยู่กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นประธานการประชุม มีการตรวจร่าง แผน ฯ การอย่างละเอียด ระหว่างที่ระดมความคิดเห็น ไฟก็ดับด้วย บรรยากาศเป็นแบบสบาย ๆ คณบดีคณะทันตฯ สามารถสร้างเสียงหัวเราะจากที่ประชุมได้ตลอด ทำให้บรรยากาศไม่เครียด

19 ตุลาคม 2549

      สรุปรายงานการเดินทางไปประชุม เรื่อง "การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 10


20  ตุลาคม 2549

        รายงานเรื่องการควบคุมภายในให้กับอ.ศุภวิทูทราบ เมื่อถึงกำหนด (รอบปีงบประมาณ) ที่จะต้องรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ และได้มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี (คุณกมลพร) งานบุคคล (คุณนิตยา) งานพัสดุ (คุณดาวรุ่ง และคุณขวัญเรือน) ตอบแบบสอบถามด้านการควบคุมภายใน

                                                                                 บอย สหเวช

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#งานประจำ

หมายเลขบันทึก: 55727, เขียน: 25 Oct 2006 @ 16:42 (), แก้ไข: 15 Apr 2012 @ 01:32 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)