๓๓๓. ความสุขจากตัวเราเอง...

ความสุขจากตัวเราเอง...

"ความสุข"...ต้องเริ่มที่ตัวเราเอง...ก่อนเสมอ

ไม่ใช่รอ..."การเสนอ"...จาก..."คนอื่น"

 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาอ่าน...ข้อคิดในการดำเนินชีวิต...จากบันทึกนี้ค่ะ :):)

บุษยมาศ  แสงเงิน

๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าของ "บุษยมาศ"ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ทุกๆ อย่างเริ่มต้นจากตัวเราโดยแท้
หากแต่ปัญหาใหญ่ของใครหลายๆ คน
หรือแม้กระทั่งผมเองก็คือ...
หลายต่อหลายครั้ง เรามืดบอดกับตัวเอง
เพราะมัวแต่วิ่งตามวิถีแห่งใครอื่น-

ขอบพระคุณครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณแผ่นดิน

สิ่งต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับตัวเราเองค่ะ ถ้าเป็นคนอื่น เราต้องนำมาพิจารณากับตัวของเราเองด้วยค่ะ ว่าใช่หรือไม่ใช่...แคร์คนอื่นมาก ๆ เราเองก็จะไม่มีสุขนะคะ :):)