มอ.ติด 1 ใน 100 จากการจัดอันดับของ Times Higher Education ในมหาวิทยาลัยจากกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ (BRICS & Emerging Economic Ranking 2013)

13 ธันวาคม 2013 เวลา 14:20 น

สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยชื่อดังจากประเทศอังกฤษ Times Higher Education ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ จำนวน 100 มหาวิทยาลัย ในชื่อ Times Higher Education BRICS & Emerging Economies Rankings 2014 โดยมีกลุ่มประเทศที่ติดกลุ่มในการจัดอันดับทั้งสิ้น 22 ประเทศจากทั่วโลก จากการสำรวจกลุ่มประเทศใน FTSE Group

มีมหาวิทยาลัยจากประเทศไทย 5 แห่ง ติดอยู่ในการจัดอันดับในกลุ่ม 100 มหาวิทยาลัยแรกของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ประจำปี 2014 ของ Times Higher Education ได้แก่ "มจธ.-ม.มหิดล-มช.-จุฬาฯ-ม.อ. ติดอันดับติด 1 ใน 100 ม.ชั้นนำ กลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่

อันดับที่ 29 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
อันดับที่ 52 มหาวิทยาลัยมหิดล (ม.มหิดล)
อันดับที่ 82 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.)
อันดับที่ 85 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จุฬา)
อันดับที่ 89 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ในครั้งนี้ เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเฉพาะกลุ่มประเทศเขตเศรษฐกิจเกิดใหม่เป็นครั้ง แรก โดยกลุ่มประเทศ"BRICS" ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วอันประกอบด้วย บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้ โดยชื่อ BRICS ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงการย้ายอำนาจเศรษฐกิจโลก จากกลุ่มพัฒนาแล้วอย่าง G7 มาสู่กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาทั้ง 5 ประเทศ ประกอบรวมกับกลุ่มประเทศ "Emerging Economies" ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก โดยกลุ่มประเทศเหล่านี้ มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง

และยังคงยึดระเบียบวิธีวิจัยและตัวชี้วัดปกติของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกเหมือนเดิม ได้แก่13 ตัวชี้วัด จาก 5 กลุ่มใหญ่ในด้าน คือ
- การสอน
- งานวิจัย
- การอ้างถึงผลงานทางวิชาการ
- รายได้จากภาคอุตสาหกรรม
- สายตาจากนานาชาติที่มองมหาวิทยาลัย

เพื่อนบ้านเราใประเทศกลุ่มอาเซียน มีลำดับดังนี้
อันดับที่ 77 Universiti Kebangsaan Malaysia
อันดับที่ 95 Universiti Putra Malaysia

ยินดีกับการศึกษาไทยด้วยนะคะ บอกแล้วว่าคนไทยไม่ได้โง่นะคะ เพียงแต่คนไทยถนัดฉลาดแกมโกงต่างหากละค่ะ...อิอิๆๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเมือง...ความเห็น (0)