ผมขอชี้แจงก่อนเลยนะครับ(เพราะว่าแจงเป็นคนที่ผมกลัวที่สุด...555)...ถ้าต้องการแลกเปลี่ยนเรื่องDurty Jokeกับผม....ก็ขอให้ทำใจไว้ก่อนว่า...

ผมอาจเอาเรื่องที่ท่านเล่ามา...ไปเล่าต่อ...ดัดแปลง...ปรับปลง...อย่างไม่มีเงื่อนไขใด ๆ โดยเด็ดขาด...

 และวันดีคืนดี...ผมเอาไปพิมพ์ขายเป็นหนังสือ...ท่านก็ไม่มีสิทธิ์ใด ๆ จะมาเรียกร้องขอความเห็นใจจากผมได้เลย(ยกเว้นไปบอกคุณแจง...555)

ส่วนเรื่องราวที่ผมเล่า อ่านแล้วไม่ขำ...ก็ต้องทำใจละครับ