การพัฒนาสมองซีกซ้าย-ขวา  โดยใช้ตารางเก้าช่อง  ระดับปฐมวัย  GotSmiley for FREE! Click Here   

การฝึกตารางเก้าช่อง  จากการให้เด็กฝึกตารางเก้าช่องโดย  ให้เด็กๆตารางเก้าช่องทุกคน  ทุกวัน  โดยเริ่มจากท่าที่หนึ่ง  เมื่อทุกคนทำได้แล้ว  ก็ต่อด้วยท่าที่สอง  จากท่าที่สอง  ซึ่งใช้ตารางเก้าช่องแค่ สี่ช่อง  จึงให้เด็กไปต่อยอดที่บ้านโดยให้เด็กๆฝึกจากกระเบื้องที่บ้านปรากฏว่า  เด็กๆหลายคนฝึกท่าที่สอง  ได้อย่างดล่องแคล่ว  ทำให้เพื่อนๆไปทดลองฝึกบ้างซึ่งก็ได้ผล  ขณะนี้เด็กๆทำท่าที่สองได้อย่างดล่องแคล่วขึ้นหลายคน  บางคนก็เริ่มฝึกท่าที่สามได้แล้ว  บางคนกำลังขึ้นท่าที่สี่

  GotSmiley for FREE! Click Here     GotSmiley for FREE! Click Here