5แนวคิดสำคัญสำหรับประกอบธุรกิจเกสเฮ้าส์  ได้แก่

                 

โอกาศ

อุปสรรค

กฎหมายที่ใช้

1.       ประโยชน์

หรือกำไร

-เป็นธุรกิจให้บริการที่พัก  ในลักษณะของเกสต์เฮ้าส์ภายใต้ชื่อ  Full house

-จะตั้งราคาแบบ Good value  โดยตั้งราคาให้เท่าหรือต่ำกว่า  คู่แข่งขันในบริเวณ          ใกล้เคียงเล็กน้อย 

- ตั้งอยู่ใกล้แหล่งชุมชน  การเดินทางสะดวก รวมถึงใกล้ห้างสรรพสินค้า และแหล่งธุรกิจ

-โดยทำแผนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ตลอดปี 

มีโรงแรมชั้นสอง  ลูกค้าอาจ

จะตัดสินใจเลือกพักโรงแรมก็ได้

การตั้งราคาที่ต่ำกว่าอาจทำให้มองในแง่ของการบริการที่ไม่ดีสำหรับบางกลุ่ม

- กฎหมายว่าด้วยการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

2.       ลูกค้า

กลุ่มนักท่องเที่ยวจังหวัด

ใกล้เคียง

นักท่องเที่ยวต่างชาติที่

ต้องการที่พักแบบประหยัดสัมผัสธรรมชาติพื้นเมืองของจังหวัแท้จริง

การเข้าออกของผู้คนค่อนข้างพลุกพล่านทั้งผู้คนทั้งในจังหวัดใกล้เคียงและต่างชาติการควบคุมความปลอดภัยค่อนข้างทำได้ยากในแง่ของการควบคุมมิจฉาชีพปะปนเข้ามา

 -กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

-  สัญญาเช่า

3.       ทุน

เงินลงทุนเริ่มต้น  2,500,000  บาทใช้เงินทุนจากผู้ร่วมทุน

- ปรับปรุงอาคารพาณิชย์เดิม  ขนาด 4 ชั้นครึ่ง

- ค่าอุปกรณ์ตกแต่งห้องพัก

 

 -กฎหมายว่าด้วยการกู้ยืม

4. ความผิดที่อาจเกิดขึ้น

-ต้องตรวจสอบสัมภาระผู้เข้ามาพักอาศัยเพื่อป้องกันมิจฉาชีพ

อาจไม่ได้รับความร่วมมือจากแขกผู้มาพัก

-กฎมายคุ้มครองผู้บริโภค

5.  กระบวนการทางธุรกิจ

แนวคิดในการประกอบธุรกิจเกสต์เฮ้าส์

-ประเมินว่าอาคารพาณิชย์

เดิมที่ชำรุดน่าจะมีประโยชน์

มากกว่าการปรับปรุงและปล่อยให้เช่า

โดยส่วนตัวชอบทำธุรกิจ

เป็นของตัวเองและชอบงานด้านบริการเมื่อดูจาก

ต้นทุนแล้วอาจไม่สูงมากกับระยะเวลาคืนทุนที่ะได้

เลือกจัดตั้งธุรกิจในรูปของ

บริษัทจำกัด ภายใต้ Full house Co.ltd.

 

-พระราชบัญญัติว่าด้วยการโรงแรม ปี 2547