GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการประเมินภายนอก (Common data set)

Common data set

สวัสดีค่ะชาว blog สหเวชฯ ทุกท่าน วันนี้หน่วยประกันคุณภาพ ขอนำข้อมูลพื้นฐานสำหรับการประเมินภายนอก (Common data set) ของคณะสหเวชศาสตร์ เพื่อรองรับการประเมินรอบ 2 จาก สมศ. โดยเป็นการรวบรวมข้อมูลในด้านต่างๆ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบุคลากรหลายๆ ฝ่ายนะค่ะ จึงขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลดังนี้ค่ะ
1.  ด้านวิชาการ (คุณกาญดา คันศร)
2. ด้านบริการวิชาการ (คุณสุวดี มีมาก)
3. ด้านการวิจัย (คุณสิริภัสณ์ ศิระนุภาพ)
4. ด้านบุคลากร (คุณนิตยา รอดเครือวัลย์)
5. ด้านการเงิน (คุณกมลพร เซี่ยงว่อง)
6. ด้านครุภัณฑ์ (คุณดาวรุ่ง จันทร์เปรม)
7. ด้านทำนุบำรุงศิปละและวัฒนธรรม (คุณนันทิดา ทัพเกษม)
และท่านสำคัญสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในครั้งนี้คือ ท่านคณบดี (รศ.มาลินี ธนารุณ) ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งนะค่ะ

 

 

สริตา
25 ต.ค.49

วิสัยทัศน์ คณะสหเวชศาสตร์ จะเป็นคณะวิชาแห่งการวิจัย ภายในปี 2553

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): e-sar
หมายเลขบันทึก: 55626
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

ขอขอบคุณ คุณเยามากเช่นกันนะคะ  เพราะเป็นข้อมูลที่ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ และผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลทั้งหลายต้องการมากทีเดียวค่ะ