นักเขียนในดวงใจ : สุทัสสา อ่อนค้อม

ฉันได้รู้จักและอ่านงานเขียนของสุทัสสาอย่างชื่นชอบมาก่อนที่จะได้รู้จัก “ตัวเป็นๆ” เสียอีก ซ้ำยังได้เคยไปปฏิบัติธรรมในคอร์สที่เธอจัดร่วมกับนิตยสาร “กุลสตรี” ต่อมายังได้ทราบว่าเราต่างก็เป็น “เด็กวัด” เดียวกัน เด็กวัดป่าเจริญราช ที่มีหลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท เป็นเจ้าอาวาส

 นักเขียนในดวงใจ  : สุทัสสา อ่อนค้อม

 

เกศินี จุฑาวิจิตร

 ชุมชน 100 เล่มเกวียนเปลี่ยนชีวิต

 

"กมฺมุนา วตฺตติ โลโก  สัตว์โลกทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรม"

 

          “นักเขียนในดวงใจ” คนต่อมาที่อยากเขียนถึง ได้แก่ เจ้าของธรรมนิยาย “สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม” นามปากกา สุทัสสา อ่อนค้อม

 

          สุทัสสา อ่อนค้อม หรือ รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา อ่อนค้อม  ปัจจุบันได้เกษียณอายุราชการจากการสอนหนังสือแล้ว แต่ไม่เคยคิดที่จะ “เกษียณ” จากการเป็นศิษย์ของตถาคต และการเป็นอุบาสิกาที่มุ่งมั่นกับการทำหน้าที่จรรโลงและสืบทอดพระพุทธศาสนา

 

          ฉันได้รู้จักและอ่านงานเขียนของสุทัสสาอย่างชื่นชอบมาก่อนที่จะได้รู้จัก “ตัวเป็นๆ” เสียอีก ซ้ำยังได้เคยไปปฏิบัติธรรมในคอร์สที่เธอจัดร่วมกับนิตยสาร “กุลสตรี”  ต่อมายังได้ทราบว่าเราต่างก็เป็น “เด็กวัด”  เดียวกัน  เด็กวัดป่าเจริญราช ที่มีหลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท เป็นเจ้าอาวาส

 

          ผลงานของอาจารย์สุจิตราหรือสุทัสสา มีมากมาย  ได้แก่ 

 

          ไฟไหนเล่าร้อนเท่าไฟนรก  เรื่องราวของอาตง ลูกของชายจีนขายหมู ที่อยากบวชแต่ถูกบืดาห้ามแต่ท้ายที่สุดเขาก็คือผู้ที่ช่วยบิดาให้รอดพ้นจากไฟนรก

 

          สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม   กฎแห่งกรรมของตัวละครหลายคน รวมทั้งท่านพระครูเจริญ หรือหลวงพ่อจรัญ ด้วย

 

          มักกะลีผล   ชีวิตและวีรกรรมของท่านพระครูเจริญ ตั้งแต่ยังเป็นเด็ก

 

          นารีผล       ภาคต่อเนื่องของท่านพระครูเจริญ

 

          วัฏจักรชีวิต  การวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏ  

 

          ความหลงในสงสาร  ความเป็นจริงของประวัติศาสตร์ในอีกมุมหนึ่งที่หลายคนอาจไม่ทราบ

 

          ความหลังในสังสาร  เรื่องล่าสุด เพิ่งได้อ่านแต่บทนำ

 

          นอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายชิ้น  แต่สำหรับรายชื่อหนังสือข้างต้น ฉันได้อ่านครบทุกเล่ม   ทั้งอ่านด้วยตนเองและฟังเสียงอ่าน จนจำได้เกือบทุกตัวละคร  แต่สิ่งที่จดจำ รำลึกและพยายามนำไปปฏิบัติตามทุกลมหายใจ หรือบ่อยครั้งเท่าที่สติจะกำหนดรู้ได้ทัน ก็คือ คำสอน รวมทั้งจริยวัตรและปฏิปทาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม หรือพระธรรมสิงหบุราจารย์ 

 

          คุณูปการอย่างที่สุดสำหรับสิ่งที่สุทัสสาสร้างให้แก่บรรณภิภพ ก็คือ การส่องทางแห่งการปฏิบัติภาวนา

 

          อย่างที่เราทราบกันดีว่า บรรดาบุญกิริยาวัตถุสาม อันได้แก่ ทาน ศีล ภาวนา นั้น  ชาวพุทธส่วนใหญ่ “ติด” อยู่กับการให้ทาน ...และเป็นวัตถุทานเสียมาก (สังเกตได้ว่า แม้ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ 2540 เงินที่อยู่ในกระแสบุญแทบไม่ได้ลดน้อยลงเลย)     ในขณะที่ทานอย่าง “ธรรมทาน” และ “อภัยทาน” กลับเป็น “ทาน” ที่ไม่ได้อยู่ใน “กระแสหลัก”  เช่นเดียวกับการรักษาศีลและการปฏิบัติภาวนา

 

          ซึ่งถ้าจะกล่าวว่า แรงบันดาลใจของฉันในการเดินเข้าสู่การเรียนรู้และฝึกฝนการปฏิบัติภาวนานั้น.. มาจากงานเขียนของสุทัสสา อ่อนค้อม ... ก็คงจะไม่ผิดจากความจริงนัก

 

  

ที่มาภาพ : https://th-th.facebook.com/pages/สุทัสสา-อ่อนค้อม

 

===========================================================

ชุมชน100เล่มเกวียนเปลี่ยนชีวิต ขอเชิญชวนเพื่อนสมาชิกทุกท่านร่วมกิจกรรมของชุมชน ดังนี้ คะ

     1)หนังสือเปลี่ยนชีวิต

     2)หนังสือนี้เพื่อเธอ

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หนังสือเปลี่ยนชีวิตความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ เคยอ่านเป็นบ้างเล่มครับผม อย่าลืมร่วมกิจกรรมกับชุมชน100เล่มเกวียนเปลี่ยนชีวิต นะครับ ช่วงนี้มีกิจกรรมพิเศษ หนังสือนี้เพื่อเธอ ครับ