Contact

ชลิต 10*

  ศึกษางาน  

24/10/49 

 ในวันนี้ผมมาถึงสถาบันเวลา 7.02น         

 เช้านี้ไม่มีงาน แต่ได้นั่งดูนายวีระพงษ์ ตัดต่องานเกี่ยวกับพิธีมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ประจำปี 2549          

รับประทานอาหารเวลา 12.00น         

ตอนบ่ายไม่มีกิจกรรมใดผมจึงนั่งทบทวนเอกสารวิชาเรียนเพิ่มเติม เรื่องเทคนิคการผลิตงานวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์ ในวันนี้ได้อ่านในเรื่องกล้องโทรทัศน์ โดยมีหัวข้อย่อยที่ได้ศึกษาคือ 1.ลักษณะของกล้อง  จากการที่ได้อ่านทำให้ทราบว่ากล้องโทรทัศน์มีส่วนประกอบหลักอยู่ 4 ส่วนคือ เลนส์ ตัวกล้อง จอดูภาพ แหล่งจ่ายไฟ     *เลนส์  คือส่วนที่เป็นกระจกชิ้นเดียวหรือหลายชิ้นประกอบกันขึ้นมาทำหน้าที่เป็นตาของ  กล้อง โดยเลนส์มีส่วนควบคุมเลนส์อยู่ 3 ประการ มี        + การปรับเปลี่ยนระยะความคมชัด   = คือการปรับระยะห่างของเลนส์กับตัวรับภาพเพื่อให้ได้ภาพที่คมชัดมากที่สุด                 + การปรับเปลี่ยนช่องรับแสง  = คือการปรับขนาดของช่องรับแสงเพื่อให้แสงที่ผ่านเข้ามามีปริมาณที่พอเหมาะและพอดีเพื่อความสะดวกในการตัดต่อ                 + การปรับเปลี่ยนความยาวโฟกัส  = เป็นการปรับระยะห่างระหว่างเลนส์กับตัวรับภาพ จนกระทั่งไดรับภาพที่คมชัด สรุปผล การควบคุมเลนส์จะได้ผลของภาพคือ  ความชัดเจนของภาพนั้นมีผลมาจากการปรับระยะความชัด , การจัดองค์ประกอบที่เหมาะและรวมถึงแสงก็เช่นกันก็ต้องให้ออกมาเป็นแสงที่พอเหมาะไม่มากหรือน้อยจนเกินไป

  กลับบ้านเวลา17.00น

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 55545, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #ฝึก-9

Recent Posts 

Comments (0)