เมื่อวาน ได้เป็นตัวแทนที่ทำงานไปวางพวงมาลา วันปิยะ ที่ศาลากลางในจังหวัด
เคยแต่เข้าร่วมพิธีในที่ทำงาน คราวนี้เป็นครั้งแรกไปร่วมกับคณะต่างๆมากมาย จังหวัดเล็กๆ แต่นับคร่าวๆได้50กว่าคณะ ผู้คนคงนับพันได้
ยืนไปประมาณ 2 ชั่วโมง พิธีวางพวงมาลาไม่นานหรอก
แต่มีพิธีมอบทุนการศึกษา นักเรียน 6 คน โดยให้อ่านบทความที่เขียนขอทุนก่อนรับทุน ทั้ง 6คน ใช้เวลาไป  40 กว่านาที
และผู้ร่วมพิธีหายกันเกือบหมด เหลือยืนกันไม่เกิน 50 คน
ถ้าจะให้ดี น่าจะอัดเสียงไว้ก่อน แล้วมาเปิดตอน ก่อนวางพวงมาลา ผู้มาร่วมงานจะได้ฟังชีวิตจริงของ นักเรียน ทั้ง 6
ผมคาดว่าถ้าได้ฟังจนจบ นักเรียนทั้ง  6 จะได้ทุนการศึกษาเพิ่ม ไม่น้อยกว่าคนละ 3-4พันบาทแน่
..
ระหว่างเดินทางกลับที่พัก ก็คุยเรื่องรับทุนกับผู้อื่นที่ไปด้วย
.
มีหลายคน แย่งกันเป็นใหญ่เป็นโต แย่งกันร่ำรวย
แต่นักเรียน 6 คนนี้(และอีกหลายคน) แค่ขอมีข้าวกิน มีเสื้อใส่ และได้เรียนหนังสือ

.
ตัวเรา อยากจะมีอะไร หรือทำอะไรกัน