นายวีระพงษ์ สิโนรักษ์ (ครั้งที่ 10)

E22PAB
ครั้งที่ 10

        **  กราบเรียนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์  มกรมณี  เนื่องจากการตัดต่อนั้นมีปัญหาและต้องเร่งแก้ไขให้เส็จทันเวลา  จึงทำให้การทำงานต้องการความต่อเนื่อง  จึงเป็นเหตุให้ไม่มีโอกาสมาส่งบันทึกครับ  จึงได้ทำการส่งย้อนหลังให้ในวันนี้  จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้   **   วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2549                 ในวันนี้ได้ทำการตัดต่อเทปมอบเหรียญรางวัลโอลิมปิกที่ค้างไว้  ซึ่งวันนี้ตัดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามีปัญหาเรื่องเสียง  เนื่องจากเสียงที่บันทึกมาจากงานนั้นมีระดับเสียงที่มากเกินไปทำให้เสียงแตกเป็นช่วงๆ  จากการสันนิษฐานน่าจะเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากการเชื่อมต่อ Line เสียงจากเครื่อง Mixer ของทางโรงแรมที่จัดงาน  เพราะระหว่างบันทึกเทปนั้นเสียงที่ออกลำโพงภายในงานไม่มีการแตกของเกรนเสียงแต่อย่างใด  รวมถึงจอแสดงผลของกล้องก็มีระดับความดังของเสียงปกติ  และการเชื่อมต่อของMixer ของโรงแรมที่จัดงานนั้นทำการเชื่อมต่อ Line เสียงแยกต่างหากจากเสียงลำโพง  นั้นหมายความว่าแม้เสียงที่ออกมาสู่ลำโพงจะมีระดับเสียงปกติ  แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าระดับเสียงที่มาบันทึกที่กล้องจะเป็นปกติด้วย  เนื่องจากมี Line เสียงที่แยกกัน                 แต่อย่างไรก็ดีการตัดต่อในวันนี้ก็ได้ทำการบันทึกลงเทปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  แต่เป็นการบันทึกให้กับฝ่ายประชา-สัมพันธ์ของ สสวท.  เนื่องจากฝ่ายนี้จะนำไปตัดภาพเป็นภาพข่าวจึงไม่ได้เน้นเรื่องเสียงโดยมีความยาวทั้งหมด 43 นาที  ดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลเรื่องของเสียงที่เสีย                 ส่วนการตัดต่อฉบับสมบูรณ์ที่จะส่งให้ผู้ใหญ่นั้น  อาจารย์ดุสิตได้ทราบถึงปัญหาจึงได้เข้ามาตัดสินใจว่าจะให้รื้องานแล้วตัดใหม่หลังจากที่บันทึกงานลงเทปให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์เรียบร้อยแล้ว  โดยการตัดในครั้งนี้จะตัดเป็นลักษณะ Hight Light  ซึ่งจะทำให้ความยาวของงานนั้นสั้นลง  แต่เราจะไม่มีปัญหาเรื่องเสียง  เพราะเราสามารถเลือกได้ว่าจะนำเสียงช่วงไหนมาใช้งาน  ซึ่งแต่เดิมการตัดต่อที่ได้คุยกันไว้สำหรับงานนี้นั้นตกลงกันว่าจะตัดแบบปล่อยยาวทั้งงานทั้งภาพและเสียง  แต่เมื่อเจอปัญหาดังกล่าวจึงได้เปลี่ยนใหม่ดังนั้นเพื่อความเข้าใจในการรับชมจึงจะต้องใส่ชื่อสาขาวิชาของนักเรียนที่ขึ้นรับรางวัลเป็นช่วงๆใน
แต่ละประเภทไป  เนื่องจากฉบับสมบูรณ์นี้จะต้องส่งให้ผู้ใหญ่ระดับผู้บริหาร
 

         

     องค์ความรู้และประสบการณ์ในวันนี้                
ความเหมาะสมระหว่างผู้น้อยกับผู้ใหญ่  เพราะถ้าเรานำงานที่ไม่สมบูรณ์ไปให้กับผู้ใหญ่แล้วอาจถูกตำหนิได้  แต่หากเราตัดทอนงานลงไปบ้างแต่เราได้งานทีมีคุณภาพก็น่าจะดีกว่า                 เรื่องการแก้ปัญหาเพื่อแลกกับคุณภาพของงาน  ในการบันทึกเทปในครั้งนี้หากเรายอมรับความผิดพลาดทั้งหมดก็จะทำให้งานตัดต่อของเรานั้นม่มีคุณภาพ  แต่ถ้าไม่ยอมรับความผิดพลาดและพร้อมที่จะแก้ไขหาทางออก  ถึงแม้จะผิด Concept ของงานไปบ้างแต่เราก็ได้งาที่มีคุณภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

คำสำคัญ (Tags)#ครั้งที่10

หมายเลขบันทึก: 55448, เขียน: 24 Oct 2006 @ 08:12 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:35 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)