คิดว่าเดือนตุลาคมจะเป็นเดือนปลอดบันทึกของผมเสียแล้ว เพราะมีเรื่องต้องทำให้เสร็จรออยู่อีกมาก แต่เกิดแรงบันดาลใจ ตรงที่ไปบันทึกต่อท้ายให้คุณ โอ๋-อโณ ที่ บันทึกนี้  ลงรูปให้ดูทันทีไม่ได้ ต้อง Click ตาม Link ออกไป จึงมาทำให้ดูง่ายขึ้นที่ตรงนี้ ก่อนรีบออกไปปั่นงานต่อในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดจริงๆของใครหลายคน

   สาระก็คือ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือกระบวนการจัดการความรู้ ที่มีการรวมคน ร่วมคิดร่วมเรียนรู้  หลายเวที ติดรูปแบบ ติดพิธีกรรม จนสาระสำคัญหดหายไป ซึ่งน่าคิดว่า จำเป็นอะไรที่ต้องทำเช่นนั้น ผมเชื่อและศรัทธาในวิธีการที่เป็นธรรมชาติ และผ่อนคลาย ถูกใจมากๆ ก็ตอนร่วมงานกับคุณหมอทวีศักดิ์ นพเกษร
   ปีงบประมาณ 2548 ผมเป็นผู้ประสานงานระดับประเทศ ทำงานให้ สกอ. ดูแลชุดโครงการวิจัยอันประกอบด้วย โครงการย่อย 37 โครงการ ที่กระจายอยู่ตาม ม.ราชภัฏ ที่มี 8 Nodes 8 ภูมิภาค เป็นผู้ประสานงานต่ออีกชั้นหนึ่ง ในการอบรม 5 วันเพื่อพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเชิงคุณภาพ ทั้งที่มีเรื่องหนักที่ต้องเรียนรู้และฝึกฝนมาก แต่ทุกคนก็ไม่เครียด งานก็สำเร็จด้วยดี ... ดู 3 ภาพนี้ก็คงพอมองเห็นว่าเราเล่นอย่างไร แต่งกายตามสบาย เพื่อให้ผ่อนคลาย


จะนั่งจะนอนยังไงก็ได้ ขอให้ได้งาน


               

     ส่วนผมนั้นสบาย คอยกระตุ้น ส่งเสริม
อำนวยความสะดวก ให้ทุกอย่างเดินไปได้
และได้ผลตามที่ตั้งความมุ่งหวังเอาไว้

โอกาสเช่นนี้ พิธีกรรม ไม่ใช่สิ่งจำเป็น หรือใครว่าไม่ใช่ครับ.