ดิฉันอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์พูดถึงมนุษย์เงินเดือนในทศวรรษที่21ว่าเจ้านายจะมีความคาดหวังสูงที่ต้องคิดได้  และตัดสินใจเองได้   เป็นยุค  M  Powerment     ต้องสร้างแบรนด์และมูลค่าเพิ่มให้กับตัวเองมากยิ่งขึ้น

ข้อมูลนี้มาจากการสำรวจเพื่อการจ้างงานว่ามนุษย์เงินเดือนรุ่นนี้ต้องไอคิวและอีคิวสูง    ประสาทแข็ง  รับแรงกดดันและเผชิญการเปลี่ยนแปลงได้ทุกรูปแบบ   ผ่านจาก มัลติสกิลโดยจะต้องรู้จริงในสายงานแล้วจะต้องพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง  คิดเป็นทำเป็นไม่ใช่รอนายสั่ง

ดิฉันมีน้องๆที่ทำงานโครงการให้ทั้งสองโครงการและดิฉันก็มีความคาดหวังสูงเกินไปกับเจ้าหน้าที่โครงการทั้งโครงการWHOและTUC     แต่ดิฉันก็ ได้คนที่มี Multiskill และสามารถเขียนโครงการให้และต่อโครงการได้    ทำการเงินได้พร้อมตัดสินใจและมาบอกดิฉันได้หลายครั้งค่ะ

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วหนูธัญจิรามาแจ้งว่าทางWHOต้องการให้เราไปจัดหลักสูตรให้แพทย์ทางภาคเหนือเกี่ยวกับการใช้ยาARVและกลุ่มยาเสพติด     คุณหมอสมสิทธิ์จะไปช่วยสอน     ธัญได้ติดต่อสสจ.ที่เชียงใหม่ให้ช่วยจัดการให้ด้วยรวมทั้งการหาวิทยากรด้วย

ดิฉันนึกชมและขอบคุณในใจที่ ช่วยจัดการให้จนเสร็จและมาแจ้งให้ทราบ

น่าจะเป็นตัวอย่างของเรื่องที่มีคนมาเขียนไว้     โดยที่ดิฉันเล่าเพื่อการลปรรและพัฒนาตนเอง      ถึงแม้เราจะเป็นข้าราชการที่อาจจะไม่ได้รับแรงกดดันจากเจ้านายมากนัก     แต่ถ้ามีcompetency ตามที่องค์กรคาดหวังก็น่าจะดีนะคะ