Hypothesis & Implication

Hypothesis :H  เป็มโนทัศน์ทั่วไป  แต่ในที่นี้มีนัยเป็น Research Hypothesis  ส่วนมโนทัศน์  Implication  เป็นภาษาทางตรรกวิทยา มีความหมายว่า  "การนำไปใช้"  "การนำไปปฏิบัติ"  "ความหมายเงา"  "ความหมายที่ถอดแบบออกมา"  "ความหมายเดียวกับตัวจริง"  "เป็นกอปปี้ของตัวจริง"  อะไรทำนองนั้น  เช่น

Research Problem :  การอ่านดีกว่าการฟังหรือไม่?

                           H1 :  การอ่านดีกว่าการฟัง

                           H2 :  การอ่านทำให้ตอบข้อสอบดีกว่าการฟัง

                           H3 :  กลุ่มตัวอย่างที่อ่านข้อความที่กำหนดให้ในเครื่องมือการทดลองจะตอบข้อสอบเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านนั้น ได้มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ฟังเสียงจากการอ่านข้อความเดียวกันจากเสียงของคนอื่นที่อ่านให้ฟัง

ถ้าผมกำหนดให้เครื่องหมาย   ---->  แทนคำว่า  Imply  ซึ่งหมายความว่า  "หมายถึง"  หรือ  "แทนได้ด้วย"  และให้  " I " แทนคำว่า "Implication"  แล้ว  ความสัมพันธ์ระหว่าง  H  ต่างๆจะเป็นดังนี้

          "การอ่านดีกว่าการฟัง" Imply  " .....(เอาข้อความในH2มาใส่)..."

หรือ                 " H1 "             ------>              "  H2 "

หรือ                 " H1 "             ------>              " I "

นั่นคือ   H2  เป็น   Implication  ของ  H1

หรือ      H2  เป็น    I     ของ   H1

ในทำนองเดียวกัน

             H1 ----->  H3  หรือ  H3  เป็น   I   ของ   H1

             H2  -----> H3  หรือ  H3  เป็น   I    ของ  H2

นี่คือเรื่องของ  Hypothesis  กับ  It's implication

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Empirical Research

คำสำคัญ (Tags)#implication#imply

หมายเลขบันทึก: 55399, เขียน: 22 Oct 2006 @ 12:10 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 01:58 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)