เมื่อเรายังเยาว์อยู่

สิ่งที่สำคัญที่สุด 

มิใช่การมัวแต่พึงพอใจในคำอธิบาย

หากแต่ คือการแสวงหาภูมิปัญญา

และค้นหาความจริงของสิ่งต่างๆ 

(แด่หนุ่มสาว น.๓๔)

วาทะท่านกฤษณมูรติ 


 

ภาพ : สถานที่ 

เช้าวันหนึ่งที่ร้านกาแฟ มุมสงบริมถนนของ "เมืองปาย"