โปรแกรม bitdefender ได้รับเลือกเป็นโปรแกรม antivirus ที่ดีที่สุดในปี 2014 จากการรีวิวของเว็บไซต์ท็อบเทนรีวิว [อ่านต้นฉบับ] ถ้าดูความสามารถในการจัดการไวรัสแล้ว พบว่าพอๆกันทั้งสามตัวที่อยู่ในอันดับต้นๆ คือ kaspersky และ Norton ซึ่งพอๆกัน คือจัดการได้ทั้ง ไวรัส โทรจัน วอร์ม และสปายแวร์ ป้องกันภัยคุกคามจากเว็บไซต์ อีเมล และโซเชี่ยลเน็ตเวิร์ค แต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือราคา bitdefender ราคาเร้าใจที่สุด $29.99 รองลงไปคือ Norton $39.99 และ kaspersky $59.95