FMS Day 341

benzduzija
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สวัสดีครับพี่ๆ ชาว G2K ทุกคน ภารกิจของผมในวันนี้ แบ่งเป็น 2 ช่วง ครับ
ช่วงเช้า 
 - ออกแบบ ส.ค.ส. ปีใหม่ 2557 ของคณะวิทยาการจัดการ จนเสร็จสมบูรณ์
   เหลือเพียงขั้นตอนการรวบรวมจำนวนที่สั่งพิมพ์ครับ

ช่วงบ่าย
 - เข้าประชุมคณะกรรมการระบบสารสนเทศของคณะวิทยาการจัดการ ครับ
 - เตรียมทำเอกสารรวมรวมจำนวนบุคคลภายในหน่วยงานของแต่ละหน่วย
   เพื่อเตรียมทำ ส.ค.ส. ให้ครบตามจำนวนที่จะจัดส่งครับ
^_^

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชีวิตทำงานในรั้วเฉดม่วงความเห็น (0)