จาก...อาคารที่รกร้าง...สู่...ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง มัญจาคีรี...แหล่งเรียนรู้ที่เปิดโอกาสการเรียนรู้สู่โลกไร้พรมแดนและจิตสำนึกรักชาติรักแผ่นดิน

 

 

 

                    เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓  กศน.อำเภอมัญจาคีรี ได้ขออนุญาตใช้อาคารสองชั้นที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ที่ว่าการอำเภอมัญจาคีรีและติดกับอาคารที่ทำงานของ กศน.อำเภอมัญจาคีรี (ซึ่งขณะนั้นใช้เก็บสิ่งของเครื่องใช้และเอกสารเก่า) โดยจะนำมาจัดทำเป็นศูนย์การเรียนรู้ ICT เพื่อการศึกษาค้นคว้าสำหรับนักศึกษา กศน.  ปรากฏว่าท่านนายอำเภอมัญจาคีรี(นายเฉลิมชัย  ชละธาร)ได้อนุญาตให้ กศน.อำเภอมัญจาคีรีเข้าไปดำเนินการได้...ผมมีภาพเก่าๆที่ประทับใจ...มาให้ชมกัน

 

ภาพนายอำเภอมัญจาคีรีมาให้กำลังใจกับคณะครู กศน.อำเภอมัญจาคีรี

และคณะครู กศน.อำเภอมัญจาคีรีร่วมออกแรงพัฒนากันอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

 

 

                   ต่อมาเมื่อได้ทำการพัฒนาเป็นศูนย์ ICT แล้ว จึงได้ทำการขอเข้าร่วมโครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนของกระทรวง ICT ผลปรากฏว่าได้รับอนุมัติและได้รับการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน ๑๖ เครื่อง มีชื่อเรียกว่า “ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง อำเภอมัญจาคีรี”ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

 

                    ในปัจจุบัน กศน.อำเภอมัญจาคีรีได้ทำการปรับปรุงและพัฒนา ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนฯแห่งนี้มาโดยตลอด โดย...

 

(๑).ให้บริการและอบรมการใช้อินเตอร์เน็ตสำหรับประชาชน  โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน ๑๖ เครื่อง ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน อำเภอมัญจาคีรี

(๒)จัดทำพิพิธภัณฑ์ “พ่อของแผ่นดิน” บนชั้นสองของอาคาร เป็นการรวบรวมรูปภาพและเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทยและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จัดเป็นนิทรรศการ

 

 

(๓)จัดทำ”ศาลาตามรอยพ่อหลวง” โดยก่อสร้างอาคารบริเวณด้านข้างเพื่อจัดทำนิทรรศการเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทย โดยเฉพาะวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ซึ่งเป็นวันปิยมหาราช กศน.อำเภอมัญจาคีรีจึงได้จัดทำนิทรรศการวันปิยมหาราชขึ้น(ได้ขออนุญาตใช้พื้นที่และก่อสร้างอาคารกับท่านนายอำเภอมัญจาคีรีซึ่งท่านได้อนุญาตให้ไช้ได้)

 

 

 

                    ณ วันนี้ อาคารศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง อำเภอมัญจาคีรีมีความชำรุดทรุดโทรมและมีความไม่สมพระเกียรติฯ โดยเฉพาะหลังคาเก่าและบริเวณพื้นล่างเป็นแผ่นยางเก่า อีกทั้งชั้นบน(ชั้นสอง)อากาศร้อน และแสงสว่างไม่พอเพียง ดังนั้น กศน.อำเภอมัญจาคีรีจึงขอทำผ้าป่าสามัคคีโดยคณะครู กศน.และนักศึกษา กศน.ทั้ง ๘ ตำบลขึ้น โดยขอเรียนเชิญท่านนายอำเภอมัญจาคีรีเป็นประธาน รวมทั้งขอให้กำนันและผู้ใหญ่บ้านทุกตำบลหมู่บ้านเป็นกรรมการสาย และมีกำหนดทอดผ้าป่าสามัคคีในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖เพื่อซ่อมแซมอาคารศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนฯดังกล่าว

 

 

 

                    ขอขอบพระคุณ...ท่านนายอำเภอมัญจาคีรีที่ให้ความอนุเคราะห์กับ กศน.อำเภอมัญจาคีรีมาโดยตลอด ...และคณะครู กศน.อำเภอมัญจาคีรีผู้ร่วมสร้างสรรค์ใช้ทั้งความคิดและแรงกาย ทำให้เกิดแหล่งเรียนรู้ที่ดีและมีคุณภาพให้กับนักศึกษาและประชาชนอำเภอมัญจาคีรี...ขอขอบคุณอีกครั้ง ไว้ ณ ที่นี้

 

 

วันนี้เริ่มเตรียมการเปลี่ยนหลังคาใหม่สีน้ำเงิน

 

 

และเตรียมปูพื้นกระเบื้องสีขาวและเจาะช่องแสงสว่าง

 

และเพิ่มพื้นที่ด้านหลังให้กว้างขึ้นไปอีก

 

...ร่วมรู้ รัก สามัคคี และทำความดีถวายพ่อหลวงร่วมกันนะครับ

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน zzzzzความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ชื่นชม...การบริหารจัดการ และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะ