แลกเปลี่ยนเรียนรู้"ความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม" ACTIVE CITIZEN

janya tananimit
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
นักเรียนและครูจรรยา โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมความคิดเห็นว่าด้วยเรื่องคุณลักษณะและคุณค่าของความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม เพื่อที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดจิตนำนึกสาธารณะและกระบวนการที่สนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มต่างๆมีความเป็นพลเมืองที่มีความเข้าใจในหน้าที่และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

          "การพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมการสร้างพลเมืองใส่ใจสังคม"

บ้านเครือข่ายจิตอาสาร่วมกับศูนย์คุณธรรม(องค์กรมหาชน) เชิญให้ครูจรรยา ธนะนิมิตร  โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย นำสมาชิกเครือข่ายจิตอาสาชาวเลือดหมู-ดำ และคณะกรรมการนักเรียน  เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมความคิดเห็นว่าด้วยเรื่องคุณลักษณะและคุณค่าของความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม เพื่อที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดจิตนำนึกสาธารณะและกระบวนการที่สนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มต่างๆมีความเป็นพลเมืองที่มีความเข้าใจในหน้าที่และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ในวันที่ 31 ตุลาคม 2556 เวลา 08.00 – 16.00 น ณ ห้องประชุมสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ท่าพระจันทร์)

นักเรียนโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรม

           1. นางสาวอิสรีย์   ยังถิน                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4

 

          

"การพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมการสร้างพลเมืองใส่ใจสังคม"

 

2. นางสาวซัลมาร์   มณีวงศ์               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6  

           3.นางสาวรัตนาวดี   จันทร์งาม           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1    

  

       

"การพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมการสร้างพลเมืองใส่ใจสังคม"

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  เครือข่ายจิตอาสาชาวเลือดหมู-ดำความเห็น (0)