ครู 1 คน การสอนภาษาไทยอย่างไรกับเด็กใช้ภาษาถิ่น(เขมร) ป.1 - 3 ในเวลาเดียวกัน

1. เริ่มจากคุยภาษาไทยกันให้รู้เรื่องก่อน

2.....

3.....

4......

***เดี๋ยวค่อยสอน + - x % เปิดหนังสือภาษาไทยหน้า 5 คัดคำที่มีตัว ก ไก่ อยู่ด้วย มาส่ง

***คุณครูขอเวลา20 นาที จัดทำ  Visual Control 49  ส่งก่อน