หลังจากที่ครูอ้อยได้เขียนบันทึก    งานชิ้นที่  1  การเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนต่อไป  

จากนั้นครูอ้อยก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการศึกษาเล่าเรียน  และงานตามใจครูอ้อย  ในระหว่างปิดภาคเรียน

แต่เมื่อวานนี้  ครูอ้อยไปโรงเรียน  เห็นสภาพโรงเรียน  และเวลาที่กระชั้นชิดเข้ามา  โรงเรียนจะเปิดภาคเรียนในวันที่ 30 ตุลาคม นี้แล้ว

มีการดำเนินการที่รอคนปฏิบัติอีกหลายงาน  ครูอ้อยมานั่งเขียนรายการไว้  และเรียงลำดับว่า สำคัญและควรปฏิบัติงานใดก่อน

งานชิ้นที่  1  เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับ  การพัฒนาครู  ชมได้ที่นี่

แต่งานชิ้นที่ 2 นี้ จะเป็นการที่ครูลงมือปฏิบัติและเกี่ยวข้องกับนักเรียน  ชื่องาน  " รายงานไปบ้าน "  ซึ่งจัดว่าเป็นสื่อการเรียนรู้ชิ้นหนึ่ง  ที่เน้นการวัดผลตามสภาพจริง นำไปสู่การปฏิบัติเรื่อง  การประชาสัมพันธ์  ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน  ครูและผู้ปกครอง  และนักเรียนกับผู้ปกครอง

   

 ซึ่งได้จัดทำฟอร์มของ  รายงานไปบ้าน  ไว้แล้ว  คลิกที่นี่

ครูอ้อยได้เคยรายงานแล้วครั้งหนึ่ง  โปรดทบทวนที่นี่ค่ะ

ซึ่งครูอ้อยเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ก็จะระดมให้ครูในกลุ่มจัดทำ  และดำเนินการในสายชั้นของตนเองด้วย

ครูสิริพร  กุ่ยกระโทก  รายงาน