โอกาส อุปสรรค และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่งเสื้อผ้าสำเร็จรูป

อนุธิดา
การมองหาโอกาสที่จะก้าวสู้ความสำเร็จในธุรกิจ ขณะเดียวกันก็ไม่ลืมมองถึงอุปสรรคเพื่อที่จะหาแนวทางในการแก้ไข
โอกาส  อุปสรรค  และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่งเสื้อผ้าสำเร็จรูป 
ปัจจัยโอกาสอุปสรรคกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กำไร(Interest)

- ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสาร เช่น internet ทำให้เราสามารถหาข้อมูลถึงความต้องการของลูกค้าด้านแฟชั่น

- เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย เช่น ขายผ่านinternet

- เพิ่มสาขาออกสู่ต่างจังหวัด

- หาพันธมิตรในการขยายธุรกิจ 

- ในระยะแรกธุรกิจอาจจะได้ผลกำไรยังไม่น่าพอใจ เนื่องจากเป็นกิจการที่เปิดใหม่ทำให้ยังไม่เป็นที่รู้จักของลูกค้ามากนัก

- กฏหมายภาษีอากร

- กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ลูกค้า(Client)

- รักษากลุ่มลูกค้าเดิมที่มีอยู่แล้วและให้มากขึ้น

- จัดหากลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ โดยการจัดโปรโมชั่น

- จัดหากลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ โดยการโฆษณาประชาสัมพันธ์

- มีผู้ประกอบการในธุรกิจเดียวกันเป็นจำนวนมาก ทำให้ลูกค้ามีทางเลือกซื้อที่มากอาจจะเลือกซื้อร้านอื่นได้ 

- พรบ.ลิขสิทธ์และทรัพย์สินทางปัญญา

- พระราชบัญญัติการแขงขันทางการค

- กฏหมายคุ้มครองผู้บริโภค

 ทุน(Capital)

 - การกู้เงินจากสถาบันการเงิน เพื่อนำมาลงทุนในกิจการ เช่น เช่าร้าน,อุปกรณ์ตกแต่ง,ซื้อสินค้า

- ขยายการลงทุนเพิ่มในรูปแบบของการเพิ่มสาขา

 - การลงทุนสูง

 - ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนตลอดเวลา

 - การค้ำประกัน

 - กฎหมายการกู้ยืม

 ผิดกฎหมาย(Wrong doing) - การนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาในกิจการ - มีการลอกเลียนแบบ ละเมิดลิขสิทธิ์- แรงงานมีการนำเข้ามาในกิจการอย่างผิดกฏหมาย

 - กฎหมายแรงงาน

- พระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์

 การดำเนินธุรกิจ(Business Process)

 - จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

- หาทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมใกล้กับกลุ่มลูกค้า

- จัดหาแรงงานที่มีปะสิทธิภาพเข้ามา

- จัดหาสินค้าที่กำลังเป็นที่ต้องการของลูกค้าในปริมาณที่เพียงพอ

- การจัดหาระบบและจัดหาเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ

- การบริหารจัดการร้าน  

 - ทำเลที่ตั้งที่จัดหาอาจไม่เหมาะสมหรือจัดหาไม่ทันเวลา

- มีสินค้าทดแทนจำนวนมาก

- การจัดหาสินค้าอาจจะไม่เหมาะสมกับปริมาณความต้องการ

- จัดหาแรงงานไม่ทันตามกำหนดเวลา

- การขออนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการ ไม่สามารถขอได้ทันตามที่กำหนดไว้

 - กฏหมายที่เกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัท

- พระราชบัญญัติประกันสังคม

- กฎหมายแรงงาน

- กฎหมายที่เกี่ยวกับการเช่าทรัพย์สิน 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องกฏหมาย

คำสำคัญ (Tags)#กฎหมาย#โอกาส#อุปสรรค#ค้าปลีก-ส่ง

หมายเลขบันทึก: 55198, เขียน: 20 Oct 2006 @ 03:11 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 15:02 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เสื้อผ้าที่ขาย รับมาขายหรือผลิตเอง

เขียนเมื่อ 

สังผลิตค่ะ เพราะว่าว่าถ้าเราผลิตเองจะต้องลงทุนเพิ่มอีกมาก ทั้งเครื่องจักร  แรงงานฝีมือ เมื่อคำนวณต้นทุนแล้วสั่งผลิตจะ save cost ได้มากกว่าค่ะ