เปิดตัวบล็อก "เกร็ดการจัดการ"

  ติดต่อ

กว่าครึ่งชีวิตที่ผมเองได้สัมผัส ได้เรียนและมีโอกาสได้สอนในศาสตร์ที่เรียกว่า "การจัดการและบริหารธุรกิจ" ซึ่งในทุก ๆ ย่างก้าวของชีวิต ผมเองก็ได้พบและเจอกับหลักการและทฤษฎีต่าง ๆ ที่เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ และครูบาอาจารย์ทุก ๆ ท่านรวมถึงเพื่อน ๆ ในวิถีแห่งธุรกิจนำมาใช้ในรูปแบบต่าง ๆ

จากการสัมผัสนั้น บางครั้งถ้าเราวิเคราะห์ให้ดี เราจะสามารถนำ Tacit Knowledge ของเราผนวกเข้ากับทฤษฎีต่าง ๆ ที่ใช้ ผสมผสานและกรั่นกรองออกมา พัฒนาและต่อยอดหมุนเกลียวกันอย่างไม่รู้จบ ผมจึงขออนุญาตสร้างบล็อกนี้ขึ้นมาเพื่อเก็บ Tacit Knowledge ต่าง ๆ ของตัวผมเองที่เชื่อมโยงกับทฤษฎีทางด้านการบริหารต่าง ๆ

รวมถึงเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ของนักบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "ผู้บริโภค" ที่ได้รับผัสกับเทคนิคกับการบริหารในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเติมเต็มและต่อยอด การจัดการและการบริหารนี้ให้เกิดประโยชน์

"ประโยชน์แห่งความสมดุล"

ยุติธรรม

รู้เขารู้เรา

ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบ ได้รับผลประโยชน์กันทุก ๆ ฝ่าย (Win-Win Solution)

ทำการตลาดเพื่อสังคม

ทำธุรกิจที่อุดมไปด้วยจริยธรรม

พัฒนาความรู้คู่คุณธรรม

ในแวดวง "การบริหารธุรกิจ"

รวมถึงเพื่อนร่วมศาสตร์ ร่วมแขนง ร่วมสังคม และร่วมโลกนี้ให้อยู่ร่วมกันอย่างศานติสุข ตลอดไป

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกร็ดการจัดการ

หมายเลขบันทึก: 55196, เขียน: , แก้ไข, 2013-09-06 17:35:34+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การจัดการ#ธุรกิจ#การบริหาร

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)