ขั้นตอนที่ 5 : การติดตั้ง ruby-mysql
download >> ruby-mysql
คำสั่งการติดตั้ง ruby-mysql

#gzip -dc ruby-mysql-2.6.0.tar.gz | tar xvf -
#cd ruby-mysql-2.6.0
#ruby setup.rb
#ruby install.rb

click >> ตัวอย่าง 01
click >> ตัวอย่าง 02