แนวคิด ทฤษฎี การจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาในอนาคต

ครูคืออาชีพที่มีเกียรติ

 

 

ประวัติ

 ชื่อ นางสาวกาญจนา นามสกุล ช่วยชู

 ปัจจุบันทำงานที่  โรงเรียนมนต์หทัย ฝ่ายบริหารบุคคล

 ประสบการณ์ในการทำงาน     ได้พบเห็นวิถีชิวิตของคนที่ประเทศอินเดียที่เป็นประเทศที่มีศาสนามากที่สุด

                                                  และประชากรที่มากสุดของโลก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาความเห็น (0)