การสร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร

ปัจจุบันการบริหารจัดการองค์กรเปลี่ยนแปลงไป  การบริหารสมัยเก่ามักจะเน้นไปในทาง การจัดการการเงิน( financial management ) และเรื่องของทุนทางการเงิน( Financial capital ) เป็นหลัก ในปัจจุบันเราพบว่าทรัพยากรที่มีความสำคัญอย่างสูงกลับไม่ใช่ ทุนทางการเงินอีกต่อไปแล้ว และกลับกลายเป็นเรื่องของทุนทางปัญญา( intellectual capital )                

           ทุนทางปัญญาจะประกอบด้วย

         1.    ผู้บริหารที่มีขีดความสามารถ( competent manager )

          2.    ผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้และทักษะ( skilled knowledge worker )

                นอกจากนี้ยังต้องมีระบบงานที่มีประสิทธิผล ทำให้ลูกค้ามีความภักดี ตลอดจนตราหรือเครื่องหมายการค้าที่มีความเข้มแข็ง

               น้ำหนักการจัดการความรู้จะวางไว้ที่ 50- 90 % ส่วน การบริหารจัดการการเงินเหลือราว 10%

                การเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์ ทำให้การวางรูปแบบขององค์กรแบบเดิมที่เรียกว่า M-form ( multidivisional model )ซึ่งเหมาะสมในยุคอุตสาหกรรมในการวางการบริหารและจัดสรรทรัพยากรในแนวดิ่ง(ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้วางยุทธศาสตร์-ผู้บริหารระดับกลางเป็นผู้ควบคุม ส่วนระดับต้นเป็นเพียงผู้ปฏิบัติการ) นั้นล้าสมัยไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ จำเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบมาเป็น N-form                

                N-form ( network model ) เป็นรูปแบบองค์กรที่ให้ความสำคัญของการบริหารกระบวนการและทีมงาน และการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรหรือ  TQM ( total quality management ) โดย

               1. ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางในซึ่งกันและกันได้แก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ลูกค้าและพันธมิตร

               2. พยายามสร้างคุณค้ามากกว่าการลดต้นทุนค่าใช้จ่าย

                3. ให้ความสำคัญต่อการวัดผลงานในเชิงยุทธศาสตร์( strategic performance )

               4. เสริมสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กระบวนงาน

                5. จัดการความรู้อย่างมีชั้นเชิงเป็นผลให้องค์กรมีความเป็นสิ่งมีชีวิต ไม่แข็งกระด้าง

                6. มุ่งเน้นที่ตลาด

                7. มีความกระชับและสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงได้ดีขี้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ร่วมกันสร้างสังคม(ที่)อุดม(ไปด้วย)ปัญญา

คำสำคัญ (Tags)#บทความ

หมายเลขบันทึก: 55175, เขียน: 19 Oct 2006 @ 21:02 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:08 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)