แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว

แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว

          กิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนา ทางด้านร่างกาย  สังคม  อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา  อีกทั้งมุ่งเสริมสร้างเจตคติ คุณค่าชีวิต ปลูกฝังคุณธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักเข้าใจตนเอง สร้างจิตสำนึกในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
         แผนการจัดการเรียนรู้ที่นำเสนอนี้เป็นอีกแนวทางเลือกหนึ่ง ซึ่งครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เห็นว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนครู ในการเขียนแผนการสอน เชิญดูที่นี่ค่ะ Lionhttp://gotoknow.org/file/chuanpis/File+lesson+one.pdf

              

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chuanpis

คำสำคัญ (Tags)#วิจัย#เครือข่ายครูแนะแนว

หมายเลขบันทึก: 55167, เขียน: 19 Oct 2006 @ 19:11 (), แก้ไข: 04 Sep 2012 @ 18:38 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 45, อ่าน: คลิก


ความเห็น (45)

สมัตพงษ์
IP: xxx.10.231.123
เขียนเมื่อ 

เป็นแผนที่ดีจะนำไปเป็นตัวอย่างในการจัดกิจกรรมต่อไป ขอบคุณครับ

(ครูแนะแนว)

คุณครูเอ๋
IP: xxx.47.238.254
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคะสำหรับแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนวที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนในด้านต่างๆ

หากแต่การจัดกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียนประถมศึกษา ดิฉันยังมองภาพไม่ออกว่าจะจัดกิจกรรมออกมาในรูปแบบใด เพราะหลักการปฏิบัติคือ ครูประจำชั้นเป็นครูแนะแนวไปด้วยในตัว การจัดกิจกรรมแนะแนวเลยออกมาในรูปแบบ การใช้หลักจิตวิทยาในการดูแลนักเรียนในชั้นเรียนทั่วไป จนไม่สามารถมองภาพออกว่าเราจะกำหนดกิจกรรมอะไรได้บ้าง คือเมื่อเกิดปัญหา ดิฉันจึงจะจัดกิจกรรมเสริมเพิ่มเติม เช่นเมื่อนักเรียนทะเลาะกัน แบ่งกลุ่มแบ่งพวก หรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม แล้วจึงสรุปและสอนโดยใช้เหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์เป็นเหตุเป็นผล จึงอยากได้คำแนะนำการจัดกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียนประถมคะ อีกประการคือตัวดิฉันเองก็เป็นครูสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ แต่รับหน้าที่ครูประจำชั้น ที่ต้องดูแลนักเรียน คะ

และต้องขอบพระคุณอีกครั้ง ที่ท่านอาจารย์จะอนุเคราะห์ให้คำตอบดิฉันคะ

นางสาวพิสมัย จิตรปัญญา
IP: xxx.67.177.212
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ค่ะ หนูอยากได้แผนการสอนกิจกรรมแนะแนวค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

อรนุช บุญเกษม
IP: xxx.26.156.246
เขียนเมื่อ 

สนใจแผนการสอนกิจกรรมแนะแนวมากค่ะ ขอความกรุณาอาตารย์ช่วยให้

ความอนุเคราะห์ด้วยนะคะ ขอบพระคุณคะ

เขียนเมื่อ 

สวักดีครับผมเองก็จบแนะแนวแต่ยังขากประสบการณืในการทสำงานด้านงานแนะแนวมาก จึงอยกาจะขอความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วย ครับ

ครูโอ๋
IP: xxx.53.157.175
เขียนเมื่อ 

อยากได้แผนสอนกิจกรรมแนะแนว ม.ต้นค่ะ 1-3 ค่ะ ขอความอนุเคราะห์ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

jiraprapai
IP: xxx.53.200.147
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ มีเรื่องขอความเมตตาด้วยนะคะคือ อยากได้แผนการสอนและวิธีการสอนแนะแนวระดับประถม ( ช่วงชั้นที่ ๒ ) เพิ่งจะได้รับความไว้วางใจให้สอนในวิชานี้เลยไม่มีประสบการณ์ด้านนี้แต่คิดว่าไม่เกินความสามารถของตนเองเลยต้องค้นคว้าหามาให้จงได้หวังว่าจะได้รับความเมตตาจากท่านนะคะ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

คุรครู จิระประไพ

ครูคิด
IP: xxx.26.76.174
เขียนเมื่อ 

เรียน คุณครูชวนพิศ ครับ

ผมเป็นคนหนึ่งทีได้รับมอบหมายให้สอนกิจกรรมแนะแนว ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6) แต่ยังไม่มีแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ผมขอความอนุเคราะห์จากท่านได้ส่งแผนให้ด้วยครับ จักเป็นพระคุณอย่างสูง

คุณครูสมคิด

ดุจเดือน ตั้งสมบูรณ์
IP: xxx.175.146.246
เขียนเมื่อ 

อยากทราบกิจกรรมแนะแนวในระดับประถมของแต่ละช่วงชั้นค่ะ รบกวนอาจารย์ ชี้แนะกิจกรรมประถมด้วยค่ะ

ขอขอบพระคุณอาจารย์มาก ๆ ค่ะ

อนุสรา
IP: xxx.53.128.193
เขียนเมื่อ 

อยากได้แผนจัดการเรียนรู้ชั้นม.1-6 คะจะหาได้ที่ไหน

ส้ม
IP: xxx.27.197.9
เขียนเมื่อ 

ดิฉันมีความประสงค์จะขอแผนการสอนแนะแนว ชั้นป.4 จะขอได้โดยวิธีไหนบ้างคะ ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยค่ะ

จักขอบพระคุณอย่างสูง

มาริสา
IP: xxx.27.3.43
เขียนเมื่อ 

อาจารย์คะ

ดิฉันได้รับมอบหมายให้สอนแนะแนว ป.1 - ป.6 แต่ยังขาดประสบการณ์และยังไม่มีแผนการสอนจะขอความอนุเคราะห์ขอแผนการสอนจากอาจารย์คะ

ขออนุญาตรบกวนด้วยคะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะ อาจารย์

ดิฉันก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นคุณครูฝึกหัด

ต้องขอขอบคุณตัวอย่างและคำแนะนำดีดีนะคะ

ดิฉันจะนำไปปรับใช้กับการเรียนการสอนต่อไปคะ

ขอบคุณคะ ^_^

เขียนเมื่อ 

;)

kanlayanee
IP: xxx.173.76.249
เขียนเมื่อ 

ดิฉันได้รับมอบหมายให้สอนแนะแนว ป.5 - ป.6 แต่ยังขาดประสบการณ์และยังไม่มีแผนการสอนจะขอความอนุเคราะห์ขอแผนการสอนจากอาจารย์คะ

IP: xxx.160.221.133
เขียนเมื่อ 

อยากได้แผนม 5 คะรบกวนส่งเมลมาให้หน่อยได้มั๋ยคะ ขอบคุณคะ

วราภรณ์
IP: xxx.160.221.133
เขียนเมื่อ 

อยากได้แผนม 5 คะรบกวนส่งเมลมาให้หน่อยได้มั๋ยคะ ขอบคุณคะ

วรรณศิริ
IP: xxx.93.148.97
เขียนเมื่อ 

อยากได้แผนการสอนของม.3ค่ะ วิชาแนะแนว ขอความอนุเคราะห์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ

รอกายะ
IP: xxx.49.204.4
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

ดิฉันได้รับมอบหมายให้สอนแนะแนว ป.4 เพิ่งบรรจุใหม่ยังขาดประสบการณ์และยังไม่มีแผนการสอนจะขอความอนุเคราะห์ขอแผนการสอนวิชาแนะแนวจากอาจารย์คะ

ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ

พี
IP: xxx.24.88.120
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ

ครูแอ๋ว
IP: xxx.154.226.249
เขียนเมื่อ 

สว้สดีค่ะ เป็นแผนที่ดีมากเลยค่ะสามารถนำไปใช้ได้เลย

อาจารย์มีแผนแนะแนวม.6 และม.3 ไหมค่ะ

ถ้ามีรบกวนขอตัวอย่างด้วยค่ะ

penjarn
IP: xxx.29.60.147
เขียนเมื่อ 

ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ช่วยส่งตัวอย่างแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ด้านการศึกษาและการศึกษาต่อ ด้านการงานอาชีพ และด้านชีวิตและสังคม ทั้ง 4ช่วงชั้นด้วยนะค่ะ จักขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

aun
IP: xxx.173.40.51
เขียนเมื่อ 

ขอแผนแนะแนว ป.456 คะ ขอบคุณคะ

[email protected]
IP: xxx.128.11.175
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ อาจารย์ ผมชื่อ ชยพัทชครับผมอยากได้แผนการสอนแนะแนว ครับ ป.1-6 ครับ

ผมจะขอได้โดยวิธีไหนบ้างครับ ขอขอบพระคุณอย่างสูงครับถ้าอาจารย์จะแนะนำครับ

ครูใต้
IP: xxx.52.152.80
เขียนเมื่อ 

ขอความอนุเคราะห์จากอาจารย์ด้วยค่ะเปิดเทมอหน้า(1 พ.ย.53)น้องต้องไปสอนเด็กม.ต้นวิชาแนะแนว  เรียนจบเอกจิตวิทยาและการแนะแนวแต่ก่อนหน้านี้ไปสอนเด็กอนุบาลอยู่ 3ปี จึงอยากขอแผนการสอนเด็กม.ต้นจากอาจารย์หน่อยค่ะ

                                                                                                          ขอขอบคุณมา  ณ ที่นี้

                                                                                                             .....ครูเด็กใต้.....

IP: xxx.232.176.108
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์ อยากจะขอตัวหย่างเเผนการเรียนการสอนวิชาแนะแนวป.4 ค่ะช่วยส่งไปให้ด้วยนะคะ

ขอบคณค่ะ

.........จากครูบ้านนอก.........

Kanda Kasemsiri
IP: xxx.173.126.134
เขียนเมื่อ 

อาจารย์คะหนูได้รับหน้าที่ให้สอนแนะแนวชั้น ม1 - 6 หนูยังขาดประสบการณ์เพื่อผลประโยชน์ของเยาวชนของชาติต้องการให้นักเรียนรับแต่สิ่งดี ๆเหมาะสมและถูกต้องจึงขอรบกวนแผนการสอนได้มั้ยคะ ขอบคณล่วงหน้าค่ะ

ณรงค์ หนูเดช
IP: xxx.229.95.26
เขียนเมื่อ 

อยากให้อาจารย์เขียนรูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้น ป.๓ จะได้ใช้เป็นแนวทาง

สมบัติ
IP: xxx.26.184.229
เขียนเมื่อ 

อยากได้แผนการสอนแนะแนวเป็นตัวอย่างบ้าง ถ้ากรุณาลงให้จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

วงเดือน
IP: xxx.26.65.61
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ค่ะดิฉันสอนวิชาการงานอาชีพค่ะแต่ได้รับหน้าที่ให้สอนแนะแนวชั้น ม1 - 3  เพิ่มแต่ยังขาดประสบการณ์ จึงขอรบกวนแผนการสอนได้มั้ยคะ ขอบคณล่วงหน้าค่ะ

นครินทร์
IP: xxx.47.5.172
เขียนเมื่อ 

สวัสดิืดรครับอาจารย์ผมเป็นครูแนะแนวใหม่ทำหน้าที่สอนแนะแนวม.3 ครับ แต่ยังขาดแผนการสอนและกิจกรรมที่ทันสมัย กระผมจึงขอความอนุเคราะห์มายังอาจารย์เพื่อขอรบกวนส่งแผนการสอนและกิจกรรมต่างๆทางอีเมลล์ของผมครับ [email protected] ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ

ครูต๋อย
IP: xxx.180.233.125
เขียนเมื่อ 

คุณครูค่ะ  แผนการสอนดีมากค่ะ  จะนำไปสอนเด็กนะคะ  ขอบคุณมากๆ ถ้าจะให้ดีกว่านี้น่ามีอีกนะคะ

กัษมา
IP: xxx.26.198.185
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์ชวนพิศ หนูพึ่งจบใหม่ได้รับมอบหมายให้สอนวิชาแนะแนว ซึ่งไม่มีความรู้เกี่ยวกับการสอนแนะแนวอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยค่ะ และหนูขอแผนการสอนแนะแนวมัธยมศึกษาตอนต้นด้วยค่ะ

ครูแนะแนว
IP: xxx.42.108.32
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ขอความอนุเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้แนะแนวด้วย ไม่ได้จบแนะแนว แต่สอนแนะแนวมานาน

อยากมีแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้การเรียนการสอนวิชาแนะแนวมีประสิทธิภาพ ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

เกษสุดา
IP: xxx.49.45.128
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์ชวนพิศ พอดีได้รับมอบหมายให้สอนวิชาแนะแนวม.1และม.2 ค่ะ ซึ่งไม่มีความรู้เกี่ยวกับการสอนแนะแนวอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยค่ะ และขอความอนุเคราะห์แผนการสอนแนะแนวมัธยมศึกษาตอนต้นด้วยค่ะ

เกษสุดา
IP: xxx.49.45.128
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์ชวนพิศ พอดีได้รับมอบหมายให้สอนวิชาแนะแนวม.1และม.2 ค่ะ ซึ่งไม่มีความรู้เกี่ยวกับการสอนแนะแนวอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยค่ะ และขอความอนุเคราะห์แผนการสอนแนะแนวมัธยมศึกษาตอนต้นด้วยค่ะ

ครูผู้ช่วย
IP: xxx.172.38.157
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์ชวนพิศ หนูเพิ่งสอบบรรจุได้(เอกแนะแนว)ยังไม่มีแผนการสอนวิชาแนะแนวระดับม.ปลาย อยากขอความกรุณาจากอ. ช่วยส่งแผนการสอนแนะแนวม.ปลายให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

สุกัญญา
IP: xxx.26.151.8
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะอาจารย์ พอดีหนูได้รับมอบหมายให้ทำโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งมันเกี่ยวกับการแนะแนวด้วยหนูก็เลยอยากจะขอแผนการแนะแนว รบกวนอาจารย์ส่งมาให้ด้วนนะคะ [email protected] ขอบคุณคะ

pukkapon
IP: xxx.25.93.152
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ....หนูได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าหน้าที่แนะแนวสอนแนะแนวมัธยม..แต่ไม่มีประสบการณ์ด้านนี้เลย..และยังไม่มีแผนการสอนจะขอความอนุเคราะห์ขอแผนการสอนวิชาแนะแนวจากอาจารย์คะ

สุมล
IP: xxx.84.157.50
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์หนูเรียนวิชาโทแนะแนวมา ที่โรงเรียนไม่มีครูแนะแนว

หนูเลยต้องดูแลงานทุกส่วน เริ่มจากแผนการสอน

หนูอยากได้แผนการสอน ม.1 ม.2 ม.3

รบกวนหน่อยน่ะค่ะ จะขอบพระคุณอย่างยิ่ง

ตอนนี้ โดนฝ่ายบริหาร ติงหนักมาก

วุฒิภัทร
IP: xxx.93.200.35
เขียนเมื่อ 

ผมเพิ่งมาเป็นครูแนะแนว มัธยมคับ รบกวนอาจารย์ขอแผนแนะแนว มัธยม 1 -6 ครับ ขอบคุณมากครับ ที่กรุณา ขอให้มีความสุขครับ

ครูใหม่
IP: xxx.49.204.25
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ค่ะ....ตอนนี้ได้บรรจุเป็นครูผู้ช่วยและได้รับมอบหมายให้เป็นครูสอนแนะแนวระดับมัธยม..แต่ไม่มีประสบการณ์ด้านนี้เลย..และยังไม่มีแผนการสอนจะขอความอนุเคราะห์ขอแผนการสอนวิชาแนะแนวจากอาจารย์คะ รบกวนส่งแผนมาได้ที่ [email protected] ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ครูผู้ช่วย
IP: xxx.93.176.66
เขียนเมื่อ 
าจารย์คะหนูได้รับมอบหมายให้สอนวิชาแนะแนวชั้น ป.4-ป.6 ค่ะ หนูพยายามหาศึกษาวิธีการสอน กิจกรรมต่างๆ ที่จะนำมาสอน แต่ก็ยังไม่สามารถทำให้นักเรียนสนใจ และเข้าใจในเนื้อหาวิชานี้ได้ อยากรบกวนอาจารย์ช่วยแนะนำ และขอแผนการสอนด้วยนะคะ จะได้นำปรับปรุงใช้ให้เหมาะสมกับนักเรียนของหนู จักขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูง ส่งมาที่ mail [email protected] นะคะ
อิสรา ยอดยิ่ง
IP: xxx.49.206.114
เขียนเมื่อ 

ขออาศัยเรียนรู้ด้วยนะคะ


นิธิวดี
IP: xxx.0.206.129
เขียนเมื่อ 

ขอความอนุเคราะห์ขอแผนการสอนวิชาแนะแนวจากอาจารย์คะ รบกวนส่งแผนมาได้ที่ [email protected] ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ