ดินสอสี
นางสาว วินัฎฐา นันตะสุข

ดินสอสี


Username
greenapple
สมาชิกเลขที่
111504
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

ประวัติส่วนตัว

วันเดือนปีเกิด วัน ศุกร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2528

ความใฝ่ฝัน : อยากพาครอบครัวไปทะเล ^_^

คติประจำใจ : เหนื่อยแทบตาย ดีกว่าเหนื่อยไปจนวันตาย

 

ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก (เกียรตินิยมอันดับสอง) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ประวัติการฝึกประสบการณ์

พ.ศ. 2550 ฝึกปฏิบัติงานทางจิตวิทยาคลินิก ณ โรงพยาบาลศรีธัญญา

พ.ศ. 2552 ฝึกปฏิบัติงานทางจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ประวัติการได้รับทุนการศึกษา                         

พ.ศ. 2546 - 2550          ได้รับทุนเรียงความรัฐบาล

พ.ศ. 2547 - 2550          ได้รับทุนมูลนิธิกรุงเทพประกันภัยและวัดดอยธรรมเจดีย์

พ.ศ. 2552 - 2553          ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาจากสมาคมราชกรีฑาสโมสร

พ.ศ. 2553                    ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

              

รางวัลที่ได้รับความภูมิใจ

ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดเขียนเรียงความเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย ประจำปี 2546 หัวข้อ "สร้างคน สร้างปัญญา พัฒนาประชาธิปไตย" จาก รัฐสภา

 

 

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี