สร้าง blog  ได้แล้วครับ ต่อไปคงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน ๆ นะครับ