คตส. ตั้งกองทัพ 3 เดือนจับ 20 คดี

คตส. ตั้งกองทัพ 3 เดือนจับ 20 คดี
คลอดระเบียบปราบโกง ส่งดาบใส่มือ คตส. รับเรื่องทุจริตจากทุกสารทิศ ฟันคอรัปชั่นยุคทักษิณ "แก้วสรร" เผยรับแล้ว 9 จ่อคิวอีก 11 โครงการโกง ตั้งเป้า 3 เดือนเชือดให้ได้ 20 คดี  มีมูลส่งศาลทันที จัดกองทัพตั้งกูรูร่วมรบ 20 กอง ทำงานสัปดาห์ละ 7 วัน  ขณะที่ ป.ป.ช. คุ้ยคดีคลองด่าน-หุ้นชินฯ หาหลักฐานเพิ่มคาด  2  เดือนปิดบัญชี "ทักษิณ" แจ้งบัญชีทรัพย์สินแล้ว "กล้านรงค์" เชื่อเปิดได้ใน 30 วัน ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบว่าด้วยการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ พ.ศ. 2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ที่ผ่านมา หลังคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) รอมาหลายสัปดาห์เพื่อที่จะมีกรอบการทำงานที่ชัดเจน ก่อนเดินหน้าตรวจสอบความไม่โปร่งใสในโครงการต่าง ๆ ที่ดำเนินการในรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ระเบียบดังกล่าว   มีทั้งหมด 4 หมวด 33 ข้อ มีใจความสรุปว่า เพื่อให้การดำเนินการของ คตส. เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพและเที่ยงธรรม  จึงสมควรกำหนดระเบียบว่าด้วยขั้นตอน   หลักเกณฑ์  และวิธีการในการพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริง  รวบรวมพยานหลักฐาน  และสรุปสำนวนเสนอ คตส.  จึงกำหนดระเบียบที่เป็นประเด็นน่าสนใจคือ กำหนดให้ประธานกรรมการ คตส. รักษาการตามระเบียบนี้  ในส่วนหมวด 1 บททั่วไป  ที่กำหนดให้ผู้ตรวจสอบและคณะอนุกรรมการไต่สวนมีอำนาจหน้าที่เสนอคณะกรรมการ คตส. เพื่อมีมติเกี่ยวเรื่องที่ปรากฏพฤติการณ์ว่าได้มีการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ  คณะกรรมการ คตส. อาจมีมติให้ตรวจสอบมูลคดีก่อน  หรือให้ไต่สวน   ผู้ถูกกล่าวหาแล้ววินิจฉัยมูลความผิดโดยไม่ต้องตรวจสอบก็ได้ หรือคณะกรรมการ คตส. พิจารณาเพื่อมีมติยึดทรัพย์ หรือมีมติใช้อำนาจตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  หรือมีมติใช้อำนาจตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ในส่วนหมวด 3 การไต่สวน ได้ระบุว่ามติคณะกรรมการไต่สวนในเรื่องใด ต้องระบุข้อกล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหา พร้อมมูลคดีโดยรวม และกรรมการผู้ทำหน้าที่กำกับดูแลด้วย และเพื่อให้การไต่สวนโดยคณะอนุกรรมการไต่สวนเป็นไปโดยครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว และเที่ยงธรรม มีข้อกำหนดให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้คัดค้านอนุกรรมการไต่สวน และชี้แจงข้อกล่าวหาได้     หมวด 4 การรวบรวมพยานหลักฐาน ได้ระบุว่าเอกสารที่ใช้เป็นพยานหลักฐานถ้าไม่อาจนำต้นฉบับมาได้  จะใช้สำเนาที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบรับรองว่าเป็นสำเนาถูกต้องก็ได้ ถ้าหาต้นฉบับเอกสารไม่ได้ เพราะสูญหายหรือน่าเชื่อว่าถูกทำลายหรือโดยเหตุประการอื่น จะนำสำเนาหรือพยานบุคคลมาสืบแทนก็ได้ นายแก้วสรร   อติโพธิ  เลขานุการ คตส. อธิบายขั้นตอนระเบียบในการทำงานของ คตส. ว่า  การทำงานของ คตส. ต่างกับการทำงานของ ป.ป.ช. จะมีการให้ความเป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหาในการคัดค้านคณะอนุกรรมการไต่สวนได้ หากเห็นว่าบุคคลนั้นมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องดังกล่าว และหากไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนเราก็ไม่แจ้งข้อกล่าวหา ไม่เช่นนั้นเขาจะเสียอนาคต คตส. จะต้องทำงานอย่างรัดกุมและรวดเร็ว ให้ความยุติธรรมกับผู้ถูกกล่าวหา  "เราก็จะนำมาพิจารณาหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ เป็นเงินกี่พันล้านบาท  หรือเพียง 10 ล้านบาท แต่ถ้าเป็นการกระทำที่อุกอาจและเหี้ยเหลือเกิน เราก็ต้องเอา" นายแก้วสรรกล่าวถึงค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คตส. ว่า   คณะกรรมการฯ ทุกคนยังไม่ได้เงินเดือน เนื่องจากระเบียบและการร่างหนังสือที่เกี่ยวกับค่าตอบแทนยังไม่เสร็จ ต้องขึ้นอยู่กับกรมบัญชีกลาง  แต่เบื้องต้น ที่ประชุม คตส. เคยหารือกันว่า หากระเบียบเงินเดือนออกมา  ทุกคนจะรับแต่เงินเดือน แต่เงินเบี้ยประชุม คตส. จะไม่รับเงินที่นำมาบริหารในการทำงานของ คตส. จะเป็นเงินที่ค้างจ่ายจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ที่เมื่อนำไปจัดการเลือกตั้งแล้วเหลือเท่าไหร่ แล้วไม่ยอมทำเรื่องคืน  เมื่อมีการจัดการเลือกตั้งก็มาเบิกใหม่ ตรงนี้ก็ต้องไปดูว่ามีการเอาเงินไปซ่อนไว้ในตุ่มไหน แต่อย่าไปจี้เขามาก  เดี๋ยวพวกผมจะซวย   หาว่าผมไปยุ่งการทำงานของเขา  ความจริงเงินเดือน คตส. เนี่ยได้ก็ได้ ไม่ได้ก็ไม่ได้ และตอนนี้ คตส. ก็ยังไม่ได้คิดหรือพูดกันเลย ไทยโพสต์   (บางส่วน)  19  ต.ค.  49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

คำสำคัญ (Tags)#คณะกรรมการตรวจสอบว่าด้วยการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ

หมายเลขบันทึก: 55128, เขียน: 19 Oct 2006 @ 14:52 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:08 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)