ชลิค8*19/10/49

 วันนี้เข้างาน 7.50         

- เช้านี้มีการหัดทำปกซีดีด้วยโปรแกรม photoshop cs เกี่ยวกับงานกิจกรรมเข้าค่ายตะลุยโลกวิทยาศาสตร์         

- หาเพลงประกอบภาพกิจกรรมเพื่อใช้ในงานตัดต่อทำ title ประกอบเนื่องจากที่หาไว้ในวันก่อนใช้ไม่ได้โดยหาเพิ่มอีก 4  เพลง คือKennyG  (paradise) 2 เพลง, Yanny 2เพลง

จัดไฟ studio แล้วถ่ายภาพนิ่งให้กับพี่ที่สถาบัน

รับประทานอาหาร 12.00 - ช่วงบ่ายฝึกทำ photoshop cs  

-กลับบ้านเวลา16.30