พอผมเริ่มกิจกรรมการเลี้ยงวัวตามแผนและความจำเป็นในการทำเกษตรอินทรีย์ ก็ได้เรียนรู้ว่า การเลี่ยงวัวที่เป็นวิธีการสร้างและขยายทุนของเกษตรกร คล้ายกับตลาดหุ้นในระดับประเทศและโลกค่อนข้างมาก กล่าวคือ โดยมีการเลือกชนิดและสายพันธุ์ที่มีการลงทุนและมีอัตราเสี่ยงมากน้อย ตามแต่ใจและความสามารถของผู้ลงทุนว่าจะใจถึงแค่ไหน ทุนถึงแค่ไหน และมีความรู้ว่า ตอนไหนราคาขึ้น ตอนไหนราคาลง มีพันธุ์ที่ราคาถูกแบบเสมอต้นเสมอปลาย ขึ้นลงตามกระแส หรือเสี่ยงได้มากๆ   มีทั้งการปั่นราคาตามกระแสต่างๆ และเป็นไปตามช่วงของการรีบขาย รีบชื้อ ทำให้มีลักษณะไม่แตกต่างไปจากตลาดหุ้นแต่ประการใด ระบบตลาดวัว จะเป็นไปตามกระแสความต้องการทั้งในพื้นที่และระดับชาติ เช่นเดียวกับตลาดหุ้นที่มีความต้องการในประเทศและต่างประเทศ ในระยะ ๒-๓ ปีที่ผ่านมา มีกระแสโครงการวัวล้านตัวของรัฐบาล ทำให้มีการเก็งกำไร และเพิ่มความต้องการแบบเทียมๆในระบบตลาดวัวเกิดขึ้นโดยทั่วไป ทำให้ราคาวัวพุ่งขึ้นสูงลิ่วอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ในระยะต่อมา เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลโครงการนี้ได้ยกเลิกไป จึงทำให้ราคาวัวตกลงมาอยู่ที่ราคาเนื้อวัวที่ควรขายได้ (เช่นเดียวกับราคาพาร์ของหุ้น) แต่ก็ยังดีที่ไม่ต่ำกว่าราคาพาร์ เพราะอย่างไรก็ยังขายเนื้อได้ในราคามาตรฐานอยู่ดี นอกเสียจากจะมีกระแสการไม่บริโภคเนื้อวัว ที่จะทำให้ราคาพาร์ตกลงไปอีก ผมเทียบดูแล้ว มีเกษตรกรหลายรายที่เลี้ยงวัวแบบเสี่ยงโชค ซื้อวัวมาเป็นแสน แต่ปัจจุบัน ขายได้ไม่กี่หมื่น และก็หาคนซื้อไม่ได้อีกเหมือนกัน คนเหล่านี้กำลังลำบาก เช่นเดียวกับนักเล่นหุ้นเมื่อปี ๒๕๔๐ ในปัจจุบันกระแสเฉพาะกิจก็ยังมีเรื่องของการใช้หนี้กองทุนหมู่บ้าน ที่จะต้องพยายามหาเงินจากการขายวัวมาใช้หนี้ และยังมีกระแสการหาเงินมาใช้ให้ลูกหลานในช่วงที่ไม่มีผลผลิตทางพืชไปขาย ทำให้ช่วงนี้ ( ประมาณตุลาคมของทุกปี) ราคาวัวแทบจะเรียกว่าต่ำสุดในทุกประเภท ถ้าใครสนใจจะเล่นหุ้นวัวซื้อได้เลยครับ ถ้าต้องการสนใจทราบรายละเอียดเกี่ยวกับกระแสหุ้นวัว กรุณาติดต่อ พ่อคำเดื่อง   ภาษี ปราชญ์แห่งจังหวัดบุรีรัมย์ โทร. ๐๘๑-๘๗๖๕๙๐๖   หรือพ่อวิจิตร บุญสูง ประธานเครือข่ายข้าวอินทรีย์ อ. กุดชุม จังหวัดยโสธร โทร. ๐๘๗-๘๗๒๑๖๗๒ ได้เลยครับ แล้วท่านจะได้ข้อมูลตลาดหุ้นวัวที่ดีกว่าผมเขียนไว้นี่ครับ โดยเฉพาะหุ้นไหน(วัวชนิดไหน) ที่น่าลงทุนในช่วงใด เสี่ยงได้ ไม่ได้ หุ้นร้อน หุ้นล้า หรือหุ้นโรย มีอะไรบ้าง และจำเป็นต้องมีทรัพยากรสนับสนุนอะไรบ้างในการเล่นหุ้นวัว  ตอนนี้ผมกำลังช้อนซื้อหุ้นวัวจนจะเต็มโควตาของผมอยู่แล้วครับ ขอให้โชคดีทุกคนนะครับ