โครงสร้างควมรับผิดอาญา

ในการกระทำที่บุคคลจะต้องได้รับโทษทางอาญานั้น การที่เราจะรู้ว่าการกระทำใดนั้นเป็นความผิดและผู้กระทำต้องรับโทษนั้นเราจะต้องพิจารณาจากตรงจุดไหน นั่นก็ถ้าจะเริ่มดูเริ่มแรกเลยนั้นก็จะต้องไปดูในมาตรา ๒ ที่เป็นหลักที่ว่าด้วย "การจะรับโทษทางอาญาได้นั้นจะต้องมีกฎหมายบัญญัติไว้ว่าการกระทำนั้นเป็นความผิด"

ในการกระทำที่บุคคลจะต้องได้รับโทษทางอาญานั้น การที่เราจะรู้ว่าการกระทำใดนั้นเป็นความผิดและผู้กระทำต้องรับโทษนั้นเราจะต้องพิจารณาจากตรงจุดไหน นั่นก็ถ้าจะเริ่มดูเริ่มแรกเลยนั้นก็จะต้องไปดูในมาตรา ๒ ที่เป็นหลักที่ว่าด้วย "การจะรับโทษทางอาญาได้นั้นจะต้องมีกฎหมายบัญญัติไว้ว่าการกระทำนั้นเป็นความผิด" และจากที่ได้กล่าวมาในข้างต้นว่าการที่บุคคลจะรับผิดทางอาญาได้นั้นจะต้องปรากฏว่า บุคคลนั้นจะต้องมีการกระทำโดยเจตนา หรือประมาทโดยที่กฎหมายบัญญัติไว้ให้รับผิดแม้การกระทำนั้นจะเป็นการประมาท หรือแม้แต่ต้องรับผิดแม้ไม่เจตนาหรือประมาทก็ตาม ตามมาตรา ๕๙ วรรค ๑ ด้วยเหตุนี้เราจึงจะต้องมาดูกันที่โครงสร้างความรับผิดทางอาญาของไทย

เริ่มต้นเลยนั้นทฤษฎีโครงสร้างความรับผิดของไทยนั้นเป็นทฤษฎีน้ำไหล(เป็นชั้นเป็นขั้น) ซึ่งจะต้องเป็นการพิจารณาเป็นขั้นตอนลงมา โดยมีส่วนที่จะต้องพิจารณาอยู่ ๓ ส่วน คือ

๑.ส่วนขององค์ประกอบความผิด เป็นส่วนแรกที่จะต้องพิจารณาเพราะในส่วนนี้ยังมีการแยกย่อยไปอีก ๒ องค์ประกอบนั่นก็คือ

๑.๑ องค์ประกอบภายนอก ซึ่งเป็นองค์ประกอบแรกที่จะต้องพิจารณาและในส่วนขององค์ประกอบภายนอกนั้นก็ได้แก่ การที่เราจะไปพิจารณาในความผิดฐานต่างๆที่ผู้กระทำนั้นได้กระทำลงไปว่า ครบกับองค์ประกอบภายนอกของฐานความผิดนั้นหรือไม่ นั่นก็คือมีตัวผู้กระทำหรือไม่ ถ้ามีแล้วผู้กระทำนั้นได้มีการกระทำลงไปหรือไม่ แล้วถ้ามีการกระทำแล้วนั้นการกระทำที่ได้กระทำลงไปนั้นได้ไปถูกกระทบกระเทือนต่อสิทธิเด็ดขาดของบุคคลอื่นหรือไม่(หรือมองดูว่ามีกรรมของการกระทำนั้นหรือไม่)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฎหมายอาญาและกฎหมายเปรียบเทียบ

คำสำคัญ (Tags)#กฎหมาย#อาญา

หมายเลขบันทึก: 54959, เขียน: 17 Oct 2006 @ 16:35 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 22:30 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 
ขอบคุณนะนาย
เขียนเมื่อ 

ใช่แล้วว่า จะต้องครบอ.ป.ก ภายในและภานยนอกค่ะ

บทความนี้ยังเขียนไม่สมบูรณ์ รอสอบเสร็จจะไล่ทำให้สมบูรณ์นะครับ